Strážní Andělé

Strážní Andělé


Ariel

Božská magie,ochrana přírody,voda zvířata léčí je a chrání.


Azrael

Utěšuje umírající,truchlící,tišící žal.


Gabriel

Adopce dítěte,početí,pomoc umělcům,novinářům,spisovatelům,archanděl zvěstování a zmrtvích vstání.Přináší na zem Božské vědomí jako radost,extázi,živosta a tanec.Proto se také zabývá vším co je s vibrací a pohyby země.Jeho úkol je obnovování oživennost a čistota .Pomáhá pochopit vize a pohledy do budoucna.Vnáší radost do každé situace a každé bunky,tím že povznáší náladu a úroven vibrací.Zvlášt nám pomáhá v tíži,depresi,beznaděj.Učí nás rozpoznat která očekávání a skryté tužby brání naplnění života.Jeho energie je radostná hravá ale soucitná.Díky němu poznáme svůj cíl často pomáhá těm jejichž život poslání,souvisí s tvořivou činností,komunikací a uměním,podporuje kreativitu a radost.Rád spolupracuje s dětmi a má BÍLOU barvu.


Haniel

Odpuštění,léčivé schopnosti,měsíční energie,duševní rovnováha,psychické schopnosti,jasnovidectví,


Chamuel

Smysl života,vytváření a posilování vztahů,vyhledávání partnerů,světoví mír,je projevem Boží lásky ve hmotě.Jeho pole působnosti jsou vztahy,všeho druhu,Silou lásky spojuje dělí,vytváří harmonii a zvyšuje frekvenci vibrací.Též povznáší vibrace míst a místností,hluboký mír a důvěru.Učí nás že se máme nechat unášet proudem života,a boží energií.Jeho energie je přítomná při zpěvu,tanci,motlitbách.Může nám pomoci najít partnera duše.Bůh je můj cíl.Barva Růžová,lososově oranžová.


Jeremiel

Jasnovidectví,vize,vyhodnocení života,výklad snů,


Jofiel

Umělecký projekt,dekorace interiérů,zpomalení hektického tempa,Tak jako sluneční světlo dopadá na zem a svítí všem stejně,tak přináší Jofiel boží světlo všem bytostem.Přes něj proudí informace,idee,poznatky,vědění a moudrost.Vytváří mosty mezi rovinami a dimenzemi,tak že mohou proudit podněty.Přes tyto mosty se také mohou dostat duchovní bytosti do jiných dimenzí.Jofiel nás spojuje s vyšší intuicí a vyšším já.Přináší vnitřní mír a klid.Vnáší uvolnění do vypjatých situacích.Jeho jméno znamená krása Boží nebo Bůh je moje pravda.je to Archanděl osvícení a má barvu Zlatou.


Metatron

Dětské záležitosti,duchovní pochopení,poruchy soustředěnosti,Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsosné úrovně.je nejmladší v nebeském zástupu a současně je podle svého zařazení je umístěn v hierarchii úplně nahoře,jeho moc je srovnatelná s mocí arch.Michaela přestože je jeho energie jiného druhu,ve starých spisech je možné se dočíst že prý byl jednou člověkem.Byl Bohem jmenovám nebeským písařem.Jeho přítomnost má vždy zvláštní význam,protože lidem zvěstuje boží slovo,většinou Božské pravdy o nás samotných a o boží tváři našeho já.Strhává závoj ze zrcadla takže je poznáváme v novém světle.Barva 8.čakry Magenta je barvou jeho záření.Umí nás zahalit do nového oděvu,oděvu ze všech barev země a nebes.Tak získává naše duše oděv,který k ní patří.Mnohé leží skryto v hlubinách našeho já.Kdo se vydá na cestu k sobě samému,otevře se zjevením,která jsou těm,kdo se po nich ptají,všude přístupná.Zažijeme uzdravení a poznání.Pro lidského ducha není nic nemožné,pokud se spojí se správným vedením,které se zrodilo z boží pravdy.


Michael

Sebevědomí,odvaha,navedení na správnou cestu,energie,vitalita,motivace,ochrana vyčištěných prostor,je ochráncem božího řádu,udržuje rovnováho mezi poli a pravidelně zasahuje do hry sil,jakmile se odchýlí od božího řádu.K tomu požívá svůj meč,symbol síly a čisté lásky.Dodá vám ochranu a odvahu.Doprovází duše člověka do zapomění a vyvádí ho opět ven z něj.Volej ho při vyčerpání,strachu ,ochraně,pochybách o sobě,k vyčištění místností a odvedení cizích energií.Jeho barva je Modrá.


Rafael

Návyky a žádostivost,jasnovidectví,léčení lidí a zvířat,očista prostoru,ochrana cestovatelů,Léčení ,uzdravování pomáhá nám léčit naše tělo,emoce,myšlenky.Rafael uzdravuje tím ,že silou lásky obnovuje boží řád a obnovuje spojení s boží láskou,vyživuje a posiluje,i při zklamání v lásce.Rafael nás svou radostnou a přátelskou jemnou energií rozveselí a přesvědčí že tomu tak není a nikdy nebude,protože nás andělé nikdy neopustí.Uzdravuje všechny oblasti našeho bytí.Radí a vede léčitele i lékaře,a ukazuje jim v které oblasti, by se upaltnili a co se k nim nejvíce hodí.Protože si toho terapeuti nejsou vědomi,protéká jimi jeho léčivá síla a vede jejich ruce a myšlenky.Jeho jméno znamená bůh uzdravuje,božský léčitel a barva je Zelená.


Raguel

Řešení hádek,harmonizace skupin-rodin,nespravedlnost,ochranuje,


Raziel

Jasnovidectví, Božská magie,ezoteric.info,psychic.schopnosti,ovlivnuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše,když je dokonám pra-třesk v srdci a ve vědomí.


Sandalfon

Hudba,modlitby,(doporučení/odpovědi)Spojuje křehký,jemný aspekt duše,s odvahou a silou mužského aspektu.Jeho energie má nepopsatelnou hloubku,a něžnost.Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí,kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.Jeho energie zahrnuje i možnost,uskutečnění snů,tužeb a přání.Hravím způsobem kterým jsme žili,většinou jen v dětství,uskutečnuje energie arch.Sandalfona to po čem jsem vždy toužili.Jakmile se otevřeme jeho energii umožní nám sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže.Tato energie je čisou opravdovou láskou,a má obrovskou moc uskutečnovat,měnit a ovlivnovat věci.Mnouho lidí touží především po spojení se svím dvoupaprskem a často a dlouho tuto bytost marně hledají.Příčinou je skutečnost že nebyli zcela rozpuštěny vlastní stíny minulosti a stále jsou přitahováni karmičtí partneři aby se taky dalo pracovat na temných částech bytosti.Dalším důvodem proč se nemohou sejít z dvoupoaprskem je vyhasnutí té energie v nás,která nás skutečně uschopnuje milovat,věřit našim snům,a mít radost ze života.Léčí rány našeho srdce,jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku,a k otevření se lásce.Po temné noci začíná nový den.Musíme si prohlédnout temnotu,abychom taky mohli vidět světlo dne.On nás smiřuje s bolestnými zážitky,nebot zprostředkovává poznání že temnota patří ke světlu stejně tak jako bolest k radosti.svou energií podporuje všechny formy způsobu zrodu  duchovní,tělesné.Zvláště zrod bohyně v nás a její kosmické spojení se z mužským doplnkem,doplnuje dokonalí stav a oba poli se sjednocují a spojením a bohyně v nás samotných bude nalezen grál,který se zdál být dlouho ztacen.


Uriel

Božská magie,klimatické změny,řešení problémů,duchovní pochopení,studium a testy,počasí,psaní,jeden z najstarších archandělů v bezprostřední blízkosti Boha.Byl pokládán za vládce říše hvězd a strážce jejich zákonů.Tento archanděl má ze všech nejhutnější energii,nebot je nejvíce spjat se zemí.Díky jemu je boží plán je ukotven v hmotě.Sladuje pozemské a duchovním.Je to archanděl psycholog-pomáhá uzdravovat emoce.Léčí hněv a zatvrzelost a neochotu odpouštět.Může nám pomoci tvořit a materializovat.Pomáhá lidem k zaměření energií k cíli.Jeho energie je mohutná,polsilující ale klidná.Jeho jméno znamená ohen Boží,plamen slunce barva je Červená.


Zadkiel

Soucit,nalezení ztracených věcí,odpuštění, léčba,posílení paměti,studium,testy,zapamatování důležitých věcí,je Archanděl růstu a završení,spojuje nás s božskou podstatou naší duše rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti.Pomáhá i světu víl a přírodních duchů,rostlinám,přírodě ,zvířatům i světu kamenů aby se vyvíjeli do dokonalé formy.Nás lidi spojuje s naší božskou částí a dokonalím bytím.Vede nás k pochopení ,všech souvislostí a zákonitostí ,ujasnuje to co nechápeme.Harmonizuje nerovnováhy ,uklidnuje naše myšlenky a pomáhá při meditaci.Když na něčem lpíme nedokážeme se odprostit a odevzdat to.poproste ho .Jeho energie uvolnuje napětí,osvobozuje od omezení nedokonalosti,vázanosti,jeho jméno znamená blahovůle Boží barva Fialová.