Spiritualita sexu

Spiritualita sexu


Tento rok je hodně náročný na naši sexualitu… Spirituální sexualitu… Naše vědomí se musí probudit na vyšší úroveň a to souvisí také především s naší sexualitou. Jen fyzické spojení je málo, de facto je to tak trošku o ničem, nahlížet na to jen jako fyzické uspokojení těl. A tento rok 2012 nám to velice ukazuje… Ať chceme nebo ne, každý s tím budeme dříve nebo později konfrontování tváří tvář… od pohlavního orgánu k pohlavnímu orgánu… 😉 Proto se tento rok lidem děje tolik problémů s partnerskými vztahy a právě také se sexem a milováním uvnitř vztahů. Ženy se často cítí citově a sexuálně frustrované, muži zase často zanedbávaní, opovrhovaní a nevyužití… Vše to právě souvisí s naším přístupem k sexualitě, k milování…


Pro většinu párů jde pouze o fyzické spojení, ukojení touhy a vášně, fyzické a psychické potřeby. Ale kde je to spojení duševní a duchovní?, které každému začne přirozeně časem podvědomě chybět, až opadne touha a vzrušení z něčeho nového… a tak bude vyhledávat nové a nové vztahy či rádoby „vztahy“. Tento důležitý a hlavní aspekt, tento pohled a uvědomění zde v našem vnímání sexu jaksi chybí a lidé to začínají právě tento rok o to více pociťovat a vidět. Tento rok 2012 je totiž obrovsky transformační a čistící… na každém rohu samá zkouška, samý svod a touha, či ťafka pro naše ega… brilantně detailně vymyšleno a ušito každému na míru, abychom si každý zpracovali to své, ač jsme si mysleli, že již třeba není co zpracovávat či nás se to přeci vůbec netýká, jsem šťastný a spokojený… joo, chyba lávky, tento rok vše vytahuje na povrch, ven na světlo. A my jsme nuceni se na to podívat – podívat se Pravdě sami v sobě do očí. Padají a rozpouští se staré vzorce, dogmata a výchovné chyby naší společnosti, náboženství a našich rodin… Je čas na svobodu, Pravdu a Lásku. Vše co máme v našem podvědomí ukryto a potlačeno, nezpracováno a odsunuto, aniž by nás to kdy napadlo… vše je pro nás nyní zabaleno a připraveno v balíčkách životních lekcí a zkoušek, a na nás je si to přiznat, probudit se, podívat se sami do sebe, skutečné Pravdě v nás a následně si to vše zpracovat, zvládnout a ustát právě v té Pravdě a Lásce, především sami k sobě… Je to velká výzva každý den pro nás všechny, zda se opravdu naučíme milovat sama sebe a druhé… a to bezpodmínečnou Láskou. Mnoho lidí pociťuje, že samotný sex pro ně začíná být jaksi trošku prázdný, fádní, nudný, stereotypní… jaksi již trochu málo, anebo naopak se potýkají se sexuální frustrací a často s velkou sexuální touhou a přitažlivostí k někomu jinému, k někomu dalšímu – třetímu, čtvrtému… Vše to souvisí s naší sebe hodnotou – hodnotou sami sebe a Božství v nás. Láskou k našemu tělu a naší Božské duši. Je čas, začínat se dívat na sexualitu vnitřním zrakem – srdcem.


Uchopit sex, jako milování – to znamená dávání se jeden druhému, dávání toho nejcennějšího co máme a to dávání sama sebe, svého Božského Já tomu druhému… – je to nejvyšší vrchol, vrchol Lásky – splynutí těla a zároveň duše – splynutí v Jednotě. Bez těchto obou složek je to prázdné… a je to mrhání, velké mrhání a de facto rouhání. Je to jen setkávání těl, ale chybí zde spirituální – duchovní – Božský rozměr. Neobjevená dimenze radosti a všeobjímající Lásky. A to je přitom cíl oné celé sexuální energie. To je náš cíl, kam máme směřovat a kam dojít. Je to náš velký úkol dnes. Samotná sexualita začíná být prázdná, teda ona byla vždy prázdná, ale dříve jsme to neviděli, byli jsme pohlceni sami sebou. Nyní je čas se probudit, probudit naše vědomí, probudit Lásku v nás a dát tomu vše spirituální rozměr, ne marnit čas a energii jen se samotnými těly… a přitom se okrádat o tak velký dar, jakým sexualita je, když se ji opravdu, v Pravdě a Lásce otevřeme. Proto je tu ona sexualita a sexuální energie, abychom se s ní naučili v Lásce pracovat, ne ji zneužívat, ale naopak správě užívat a v dobrém slova smyslu využívat. Když je to vše v Lásce, když to není o mně samotném, ale o tom druhém, o tom spojení se s tím druhým, spojením své duše s jeho a v jeho duši, je to pro nás každého obrovský dar požehnání. Požehnání, které můžeme každý z nás dostávat a zažívat, kdykoliv se tomu otevřeme. Nemusíme se již bát, že je to něco špatného, jak tvrdí mnohdy spousta náboženství, jen aby mohli nenápadně ovládat lidské duše. Naopak, je to velký dar, který nám každému leží u nohou. Jen jej musíme zvednout naším srdcem, ne naším pohlavním orgánem 😉 To je jen pomůcka, prostřednictvím které se s onou energií můžeme naučit pracovat 😉 Je to vše velký úkol každého z nás tady na zemi, naučit se s velkou a Božskou úctou přijímat tento velký dar a požehnání, které můžeme díky druhému partnerovi dostat a sdílet, když se tomu oba společně otevřou, naučí se onu energii Lásky opravdu ze srdce dávat, dávat sebe sama v sexuálním spojení a zároveň přijímat druhého celou svou duší a celou jeho duši, a to prostřednictvím Božského spojení, kdy zapadne ten správný klíč do správného zámku.


A jak poznáme onen správný klíč od našeho zámku? Srdce nám to poví, když bude čisté, ne naše pohlavní orgány a rozum, jen srdce ví, ale musíme mu pozorně naslouchat 😉 Muž a žena, oba společně časem žitým v opravdové Lásce, úctě k druhému, vnímání druhého a vnímání jeho těla – detailního napojení se na tělo druhého, prostřednictvím tak důležitých procítěných doteků a polibků a to i během dne, kdy probíhá kouzelná a léčivá výměna energií… to vše dovede oba dva k velmi silnému vnitřnímu, až nadpozemskému propojení a následně v sexuálním láskyplném aktu ke splynutí v duchovní, duševní a fyzické extázi – Jednotě. Ano, sexem lze dojít nadvědomí, jak píše pan Osho 😉


Je to ale velká práce obou pohlaví, jak muže, tak ženy. Někdy to jeden či druhý ve vztahu vnímá intenzivněji a je tzv. již vědomější, pak je úkol toho, kdo to již vnímá a cítí, přivést k tomu partnera. Začít se opravdu oba dva věnovat v té uspěchané době především jeden druhému a zároveň sobě samému – komunikovat otevřeně a láskyplně o vaší sexuální stránce a vašem milování, naučit se společně sdílet své tělo společně s duší a s tělem a duší toho druhého… Naučit se vzájemně sdílet a to opravdu hluboce. A uvidíte sami, že i po letech vztahu či třeba po dlouhé době osamění v novém vztahu s tímto přístupem, objevíte najednou věci dříve nevídané a to přitom sami v sobě 😉 Nejdříve je ale právě nutné najít cestu sami k sobě, nic si nenalhávat niž nepotlačovat, přijmout se takový jací jsme, milovat své tělo, protože je Božské a Bůh nám ho tak stvořil, právě k takovému účelu, abychom se ho naučili přijmout a milovat bez podmínek, a tím zvládnout jednu ze zkoušek na nás a naše Božství v nás (neustále vyumělkování a falešné přidávání si něco na tělo či naopak neustále řešení a ubírání váhy atd. jdeme proti Bohu, říkáme mu, že udělal chybu, stvořil nás špatně a tím pádem se rouháme a nepřijímáme Božství v nás… a pak sami sobě narušujeme naši sebe-hodnotu. Přitom se stačí dívat srdcem, každé tělo je krásné, a jestli si myslíme, že ne, pak chyba není na našem těle, ale na naší duši. Duši, která je tak trochu ztracená a neví, že je stvořená Bohem – Všeobjímající Láskou. Taková duše potřebuje vyléčit a probudit, ne předělat fyzické tělo, tím si pomůžeme jen na chvilku, ale nikdy to to nebude stačit. Opravdová krása je naopak stav a krása duše 😉 Však se podívejte kolem sebe, není to o dokonalosti, je to o tom, co člověk vyzařuje, jeho tvář pak následně září, ač dle měřítek dnešní společnosti by to asi na Miss či Mr. World zrovna nebylo 🙂 Ale o tom to přeci není 😉


Náš nejdůležitější úkol je tedy naučit se žít v absolutní Pravdě a Lásce k sobě samému. Následně pak se můžeme otevřít – naše srdce se může otevřít. Prostřednictvím našeho otevřeného srdce a Lásky k sobě samému, můžeme ukázat cestu srdce – Lásky – sexu – Božství (které máme každý v sobě, jen ho začít vnímat, vidět a cítit), tomu druhému a to lze krásně pomoci sexu – milování. A na to jsou pak již potřeba oba dva – oba dva Teď a Tady, připraveni „bojovat“ za svou Lásku a jít společně do vyšší dimenze bytí. Je to vše Božské, když sexualitu nezneužíváme jen ke svému fyzickému uspokojení, ale nabídneme ji Lásce – Bohu 😉 a v opravdové bezpodmínečné Lásce ji budeme prožívat. V tu chvíli nás to vede k nám samým, našemu Božskému zdroji, ze kterého můžeme neomezeně čerpat životní energii. Až oba partneři pochopí sílu sexu- Božského milování, které se v tomto aktu skrývá, obrovsky to oba dva posune na jejich cestě, nejenom duchovně – rozšíření jejich vědomí a srdce, ale i na zemi… otevřou se jim dveře v jejich duši, o kterých neměli ani potuchy… a najednou jim již jejich sexualita a sexuální touhy nebudou dělat problémy, nebude se jich zmocňovat neukojitelná touha a vášeň a hrát si s jejich myslí a pohlavními orgány. Už to bude jiná hra, hra na Lásku a Boha, hra která nikdy nekončí, nemá vítěze a poraženého, má jen blaženost a Jednotu, Božské splynutí které můžeme zažívat, kdy se nám za chce. Tímto opravdovým splynutím pak člověk opravdu a trvale dojde k Všeobjímající Lásce 😉 A věřte, že to stojí za to 😉 Záleží jen na nás, jako cestou se vydáme…


Tento „obtížný“ rok nás k tomu vyloženě vybízí, tak to nepromarněme a makejme! 😉 Uchopme svou sexualitu srdcem a naplňme jí svou duši, ne jen naši fyzickou schránku 😉 Psychosomatické uspokojení z fyzického sexu je jen zlomek z toho, co člověk může zažít, když se doopravdy otevře spiritualitě sexu – v Pravdě a Lásce 😉