Odpuštění

Odpuštění


Odpouštím všem a všemu ze své minulosti,jsem milá ( í) a báječná (á),čím více se miluji,tím méně se dostávám do stresu.


Odpuštění znamená dostat uzdravení od sebe a lásku pro sebe.Odpouštím všem,odpouštím sám sobě.Pokud máte jakýkoliv problém s někým (přítel,rodina,kolegy ,kamarády) i kdyby vám ta osoba jakkoliv ublížila zkuste toto.


1 – řekni té osobě,že jí odpouštíš,vše co ti způsobila (bolest,zlost,zklamání,vztek,smutek)byt i myšlenkou,že jí děkuješ za to co ti způsobila a že to bereš jako zkoušku,že tu osobu miluješ a přeješ jí štěstí.


2 – Pros jí o odpuštění (i ty jsi tu osobu mohl (a) zranit ač třeba netušíš. Odpusť mi  (její jméno doplň )prosím veškeré činy,situace,myšlenky,slova kterými jsme ti kdy ublížil(a) co jsme proti tobě vykonala a jak jsme o tobě smýšlela.Z celého srdce se ti omlouvám,odpusť mi prosím a děkuji ti za tvé odpuštění,z celého srdce prosím miluj mne a přej mi štěstí.


3 –Odpouštím sama sobě,veškeré myšlenky které mě vedou zpět,do minulosti do této situace plné smutku, vzteku,bolesti.Prosím je aby odešly,s tímto odpuštěním.


Odpouštím si vše co mě s touto situací spojuje,bolí čeho se bojím.Omlouvám se svojí duši, a prosím sebe sama o odpuštění.Miluji se,přijímám se,a děkuji nakonec řeknete a tak se staň.


Dělej to pořád dokola dokud tam cítíš nějaké emoce. Breč, křič, vypusť to ze sebe. Až si na tu osobu vzpomeneš, nebo si ji představíš měl (a) bys pocítit pouze lásku a klid uvnitř. Pokud ne dělej to tak dlouho než to budeš cítit. Trvat to může u každého jinak.


Odpuštění sobě i ostatním nás osvobozuje od minulosti.


Když máte v životě nějaký problém,obvykle to znamená že je třeba někomu odpustit,pokud volně neplyneme životem.To vše pramení z neschopnosti a neochoty odpustit,odpoutat se od minulosti a žít přítomností.


Odpovědí na jakékoliv léčení je vždy LÁSKA

A cesta k lásce je vždy odpuštění.Mnoho lidí se nedokáže radovat s přítomného okamžiku jen kvůli minulosti.Ubližujeme hlavně sami sobě i druhým,tím že se cítíme býti špatnými a za to že jsme v minulosti udělali něco špatně.


Minulost je pryč,je uzavřená a nelze na ní nic změnit.Můžeme prožívat jen vždy přítomný okamžik.Jestli-že se v mysli zaobíráme minulostí,žijeme ve vzpomínkách a tak se připravujeme o prožitek z přítomnosti.


Odpuštění je cesta k vnitřnímu klidu a míru.


Odpuštění je guma ,kterou můžeme vymazat bolestnou minulost.


Odpuštění je cesta lásky


Oč vlastně při odpuštění jde


jde o rozhodnutí již dál netrpět


nevyužívat se v závisti a zlobě


vzdát se touhy nadále zraňovat sebe a zraňovat druhé


co se odehrálo v minulosti