Modlitba před spaním

Modlitba před spaním


Drahý Bože a Andělé, prosím vstupte dnes do mých snů a dejte mi vedení a nové nápady ohledně (…doplníte)této situace, Žádám Vás, aby jste mi pomohli si jasně pamatovat tyto nápady i po probuzení. Děkuji Amen.


Druhá modlitba-Drahý Bože a Strážní Andělé, prosím vstupte do mých snů a vyčistěte strachy, které mi brání v porozumění, důvěře a následování mého Božského vedení amen.


Meditace je dostat mysl z cesty-meditace je stažení smyslů, z vnějšího světa, ponoření dovnitř a splynutí s vesmírnou jednotou. Meditace je klid a mír, meditace je cesta domů, meditace je opuštění strachu a spočinutí v lásce, meditace je pravda která osvobozuje.