Karmické vztahy mezi partnery

Karmické vztahy mezi partnery


„Povaha vztahu může zahrnovat mnoho rovin vědomé i podvědomé. Skryté motivace a karmické lekce se často ukrývají pod prahem vědomí, což způsobuje, že partneři tráví spoustu času a úsilí řešením a uhlazováním nesrovnalostí, jejichž kořeny nejsou vždy zřejmé.

Osobnost každého člověka má mnoho různých stránek, jež se mísí a splývají s vlastnostmi druhého a nakonec utvářejí podobu celkového, vztahu.

Lidé spolu vycházejí v určitých oblastech snadno, zatímco v jiných zažívají obrovské potíže.

Někdy se dají problémové oblasti postupně překonat, anebo je dokonce možné jednoduše si jich nevšímat, pokud je celkový vztah něčím vzácný a stojí za to. Astrologické aspekty symbolizují různé toky energií, které proudí mezi dvěma lidmi. Potom dle aspektů je možné najít důvod a smysl.


Víte, že člověk nepřichází na svět s prázdnou karmickou nádobou. Něco v ní je a jsou to právě ty nesprávné názory, které měl člověk v minulém životě. Během pobytu v jemnohmotném světě se zpravidla jeho názory nemění. A právě kvůli očišťování a kvůli duchovnímu růstu přicházejí lidé na náš svět. Přicházejí však s nesprávnými názory a Vyšší síly to dobře vědí. K nápravě tohoto stavu si Vyšší síly už předem naplánují situace, kde budou nesprávné názory ničit.

Standartních situací je rodinný život. Manželé se vzájemně vychovávají. Vyšší síly spojují dvojice tak, aby každý z manželů rozbíjel ty hodnoty, jimž ten druhý připisuje příliš velký význam (tedy idealizuje je).

Rozklad pozemských hodnot jednoho z manželů probíhá odmítáním jeho ideálů ze strany partnera.

Větší část lidí, idealizuje rodinné hodnoty


Manželská věrnost, starostlivost a hospodárnost, pořádek a čistota, dobrá životní úroveň, spokojený život a další stránky úspěšného manželského života jsou bližší a pochopitelnější ženské polovině lidstva. Především ženy připisují těmto hodnotám příliš velký význam. Když tedy ženy tyto hodnoty idealizují, nezbývá mužům než je ničit. Muži jsou prostě nuceni víc pít, chodit na ryby nebo na hon, navazovat mimomanželské vztahy a utrácet za ně peníze, trávit spoustu času v práci nebo s kamarády atd. To znamená, že při plnění karmického úkolu – rozbíjení manželčina hodnotového systému.

Jednají v rozporu s veřejným míněním a morálkou a jejich činy jsou pokládány za negativní. Jak už bylo řečeno, morálka a karmické úkoly nebývají totožné. Projevuje se to jako žárlivost, snaha kontrolovat chování manželky a dětí, vést rozpočet a plánovat materiální zajištění rodiny.

Tyto hodnoty podléhají destrukci, na níž se zase v rámci svých možností podílejí ženy. Hledají mimomanželské vztahy, rozhazují peníze, zanedbávají domácnost atd. Tedy manželé se vzájemně v plném rozsahu vychovávají. A protože nechápou, cítí se uraženi a často se rozvádějí.

K utvoření dvojice s protichůdnou hodnotou orientací využívají Vyšší síly metodu, jíž zbaví lidi rozumu. Takovou metodou je láska. Lásku můžeme pokládat za způsob ohlupování člověka na období, kdy musí uzavřít manželství se svým karmickým protikladem.


Vyšší síly udělaly z lásky nesmírně příjemný pocit, jemuž se lidé oddávají s velkým potěšením, a to ne jenom jednou. Proto bývají manželství z lásky obvykle manželstvími karmicky protikladných lidí. Tedy takových, kteří idealizují protikladné hodnoty.

Láska trvá půl roku, rok, dva, potom okouzlení pomine a člověk si začne na svém partnerovi všímat, že se chová úplně jinak, než je třeba. Tedy z jeho hlediska. Vzniká nespokojenost, pocit křivdy, agresivita, hádky. Spustil se mechanismu karmické výchovy. Tak je tomu ve většině rodin. Aby takové léčení moc rychle neskončilo, narodí se dítě, a ne jen jedno. Dítě je obvykle spojovací článek, který dvojicím brání, aby se rychle rozešly. Do karmické výchovy je zapojeno i dítě a destruuje hodnotu jednoho, někdy i obou rodičů.

VĚDOMÁ VOLBA PARTNERA

Když se někdo dokázal vyhnout milostnému omámení a neuzavřel manželství z lásky anebo se poté, co kouzlo pominulo, se svým karmickým partnerem rozvedl, takový člověk si na základě předešlé negativní zkušenosti často vědomě vybírá dalšího životního partnera. Strážce už mu těžko vnutí partnera s protihodnotovou orientací. Takový člověk si sám vybere partnera, který má podobné zájmy a vyhovující povahové vlastnosti. Znamená to, že výchova končí? Bohužel naprosto ne.


Vyšší síly začnou vychovávat oba. Rozsah výchovných prostředků se však v takovém případě zmenšuje. Eventuální způsoby destrukce idealizací obou manželů:

– prostřednictvím společného dítěte, jež bude ignorovat hodnoty, které vyznávají oba rodiče

– odnímáním věcí, které jsou jejich společným majetkem (chata, auto, peníze atd.)

– nemocemi, které budou vyžadovat vynaložení sil a pozornost obou manželů.

Například destrukce idealizace stupně materiálního zajištění se může stát odnětím peněz a jiných materiálních hodnot. Nejdřív to může být ztráta peněz, menší automobilové nehody, drobné krádeže atd. Když to nepomůže, zapojí se těžké dělostřelectvo. Vykradou vám byt, auto havaruje, chata shoří atd. Vaše dítě bude pohrdat materiálními statky a bude se je snažit rozdat svým přátelům, známým atd. To jsou nejjednodušší a nejrozšířenější výchovné varianty.


KARMA

“Karma je starý způsob, jak se očistit ze svých chyb a najít novou cestu ke šťastnému a novému životu, který bude lepší než ten předešlý a takový bude i ten další a další. Jsou životy, které se nezmění, ale i takové, které se změní a které se budou stále lepšit, až bude duše očištěna a stane se andělem a bude se zajímat jen o dobro lidí a o to, aby dávala více a více Lásky k lidem.

K tomu je karma, aby očistila život duše a dala jí šanci se znovu narodit a nebýt zlá a pokroucená duše.” (konchedras)


Jak si neudělat karmický dluh

– radit se svým srdcem a ne s myšlenkami nakaženými zlem. Neměli bychom plánovat žádné úskočné plány a nechtít jen škodit,

– karma je neúprosná a má smysl v tom, že bude se trápit a zkoušet ten, kdo trápil a ubližoval a chtěl škodit.

“Neumím si představit bolest druhého, když neznám svoji, ale budu tě trápit tak dlouho, až to poznám.”


Takto by se dalo zjednodušeně říci – vše, čím já ublížím, to vše poznám, neboť karma mne postaví do téže situace, jen změnou v tom, že nyní bude stejně ublíženo mně!

Máme tři možnost:

– Buď se naučíme dávat dobro a Lásku, budeme šťastní.

– Nebo budeme zlí a sobečtí a budeme se trápit tím, co nás postihlo.

– Nebo budeme mít radost ze všeho, co přináší svět i život, z dobra i zla, ale naše duše bude stále hledat štěstí a bude se trápit o to více, že není zkažená, a bolest bude větší, protože máme radost i z dobra a nedokážeme se vzepřít zlu v nás, a to bolí nejvíc.


Pokud chceme žít šťastně, musíme se naučit žít jako andělé a ne jako člověk bez srdce, který škodí druhým. Tak se nám podaří jen udělat si negativní karmu, která se obrátí proti nám, a budeme se divit, jak to, co děláme, se děje nám. A to není vše, budeme se divit, jak se nám může něco takového přihodit, když nic špatného neděláme. A když bychom chtěli, aby se nám dařilo, a ono se nám nedaří, protože sami nepřejeme a přitom se divíme, proč máme tak málo a ostatní mají vše.

Občas se musíme pozastavit a vyčistit si karmu, abychom mohli jít dál a neposlouchali slova toho zlého.“