Jak využít zákon přitažlivosti

Jak využít zákon přitažlivosti


Jak využít tajemství


1. Podobně jako Aladinův džin, plní zákon přitažlivosti každý náš příkaz.


2. Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech krocích: požádej, věř a získej!


3. Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás zároveň příležitost ujasnit si, co opravdu chcete. Tím, že si to ujasníte, zároveň o to požádáte.


4. Věřit znamená jednat, mluvit a myslet, tak jako by jste již měli to, oč jste žádali. Pokud vysíláte frekvenci, že jste to již získali, zákon přitažlivosti posune osoby, události a okolnosti takovým způsobem, že to získáte.


5. Získat zahrnuje pocit, jaký budete mít, až vaše touha dojde svého naplnění. To, že se cítíte dobře, vás uvádí na frekvenci toho, po čem toužíte.


6. Abyste ubrali na váze, nezaměřujte se na úbytek na váze. Zaměřte se místo toho na ideální hmotnost. Vyvolávejte v sobě pocity ideální váhy, a tím ji k sobě přivoláte.


7. Vesmíru netrvá dlouho splnit to, po čem toužíte. Je pro něj právě tak snadné zařídit jeden dolar, jako milion dolarů.


8. Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít s něčím malým – například šálkem kávy nebo parkovacím místem. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás to k tvoření daleko větších věcí.Účinné metody1. Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po kterých toužíte a neočekávejte věci, které nechcete.


2. Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit svou energií a přivést si do života víc toho, po čem toužíte. Buďte vděční za to, co již máte a přitáhnete víc pozitivního.3. Když dopředu děkujete za to, po čem toužíte, urychlujete tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru.


4. Vizualizace je metoda, při níž si v mysli vytvoříte představy a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už teď, to co chcete, máte. Zákon přitažlivosti vám pak tuto skutečnost vrátí právě takovou, jakou jste ji v duchu viděli.


5. Abyste mohli využít zákon přitažlivosti ke svému prospěchu, udělejte si z toho zvyk – nejen jednorázovou událost.


6. Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které neodpovídají tomu, co jste chtěli si znovu přehrajte v mysli tak, jak byste si přáli, aby proběhly