Ho´ponopono

Ho’ponopono je cenný dar který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou vnitřní podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek,slov a skutků.Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti.


Co je to Ho¨ponopono -je to tajná Havajská technika na vytváření hojnosti,zdraví,míru

Začala bych knížkou Svět bez Hranic moc doporučuji a přečíst byste si ji měli  4 krát protože pokaždé v ní najdete něco úplně nového co vás nadchne a tuto knihu si nechte doma volně ležet ona sama o sobě čistí už tím že ji máte neukládejte ji do knihovny ani do šuplíku.Je to strhující kniha která Vás probudí,uchvátí že ji prostě neodložíte,za to vám ručím.Je to studijní materiál ke kterému se budete vracet a to je na knihách úžasné.Odhaluje prostou moc čtyř vět,které změní váš život.Je postavená na lásce a šíří ji a je tak skvělá že ji doporučíte dál.


Čtyři věty-Miluji tě,omlouvám se,prosím odpusť mi ,děkuji ti

Podstatou je návrat do nulového stavu,v němž neexistují žádné vzpomínky,paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá.V tomto stavu jsme schopni dosáhnout téměř čehokoliv.Obnovený proces Ho´ponopono,proces pokání,odpuštění a přeměny,je výzvou k tomu,aby LÁSKA odstranila toxické energie a zaujala jejich místo.Láska toho docílí tak,že nejprve projde myslí,počínaje duchovní myslí,nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí,vědomou myslí a osvobodí jí od energie myšlení.Nakonec se přesune do emoční mysli,podvědomím,kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní jí sama sebou.

Dr.IHALEAKALA HEW LEN


Prvním způsobem je modlitba je jednoduchá a velmi silná

BOŽSKÝ STVOŘITELI,OTČE,MATKO,SYNU V JEDNOTĚ..POKUD JSME SE JÁ,CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH,SLOVECH A SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ,TVÉ RODINĚ NEBO VŮČI TVÝM PŘÍBUZNÝM ČI PŘEDKŮM ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA,PROSÍME TĚ O ODPUŠTĚNÍ…DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ,UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK,BLOKŮ,ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚN TYTO ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO ..A TAK SE STAN

 

Ho’ponopono je proces vnitřního opouštění toxických energií s cílem nechat skrze sebe proudit Božské myšlenky slova a činy. Ho’ponopono zjednodušeně znamená narovnání či náprava chyby.Jedině Láska ví všechno,nechávám vše plynout a pouze děkuji lásce,z které pramení veškerá poznání.Prázdnou a čistou mysl nakonec vyplní láska.


Ve svém životě a ve vztazích se řídím následujícími principy

1.Fyzický svět je zhmotněním myšlenek

2.Jsou-li mé myšlenky toxické,vytvářejí toxickou realitu.

3.Jsou-li mé myšlenky dokonalé,vytvářejí realitu plnou lásky

4.Nesu 100% zodpovědnost za vytváření své skutečnosti takové,jaká je .

5.Jsem 100% zodpovědný za uzdravení toxických myšlenek, které vytvořily nemocnou realitu

6.Neexistuje vnější svět.Všechno existuje jako myšlenky v mé mysli.


Jedna věc je nést zodpovědnost za to co dělám nebo říkám.Druhá věc je zodpovídat za to ,co říkají nebo činí druzí.Ptám se sám sebe co uvnitř mne způsobilo,že jsem zapříčinil tento problém ? a jak ten problém mohu v sobě napravit ? Život spočívá v naprosté zodpovědnosti za vše,co se nám děje.Vše je naším zrcadlem.Způsobem nápravy je prostá věty MILUJI TĚ .Existují dva způsoby jak můžeme prožívat svůj život.Ze vzpomínek,nebo z inspirace.Vzpomínky jsou opakováním starých programů,kdežto inspirace je vzkaz od Božství.Naším cílem je používat inspiraci.V inspiraci uslyšíme Božství jedině tehdy,když očistíme všechny vzpomínky.Jediné co musíme dělat je čistit.Ježíš řekl ,hledejte nejprve Království (nulový stav) a ostatní vám bude přidáno (inspirace).Naprosto vše,co hledáme i co prožíváme,se děje uvnitř nás.CHceme-li cokoliv změnit.je třeba zaměřit se dovnitř,nikoliv ven.Hoponopono znamená jednoduše,vylepšit či napravit chybu.každá chyba má původ v myšlenkách,které jsou poskvrněny bolestivými vzpomínkami na minulost.


Chcete-li něco vyřešit,pracujte na sobě.Týká -li se problém druhé osoby,ptejte se sami sebe takto : co uvnitř mě způsobilo že mi tento člověk vadí?Lidé se ve vašem životě objevují proto,aby vás obtěžovali.Pokud to víte můžete se povznést nad každou situací.Jak ? jednoduše:Omlouvám se za všechno,co se děje.Prosím odpusť mi.Naprostá zodpovědnost znamená přijmout vše a naprosto vše,co vstupuje do vašeho života – všechny lidi i jejich problémy , jejich problémy jsou i vaše .Vyskytují se ve vašem životě,a pokud převezmeme plnou zodpovědnost za své prožitky,pak musíme také převzít plnou zodpovědnost za ty jejich.Přijmout jej znamená změnit svůj život jako nikdy předtím.Na to většina z nás není připravena.Jediná skutečně bezpečná cesta vede skrze MILUJI TĚ.To je kód, který spouští uzdravovací proces.Ale používáte to na sobě ,nikoliv na druhých.

Jednáme bud ze vzpomínek nebo z inspirace.Vzpomínka vychází z mysli,inspirace je otevřenost.Skrze inspiraci vám Božství posílá poselství do vaší mysli.Je-li plná vzpomínek ,inspirace neslyšíte a nemůžete na jejím základě jednat.Výsledkem je, že se Božství nedostane ke slovu, neboť jsme příliš zaneprázdněni šumem ve své hlavě.Pokud pocítíte první příznaky začínající fyzické bolesti,řekněte Božství miluji tě a procítíte to zanícené místo,Po chvíli na to zapomenete a ráno to bude pryč.

Je velmi zatěžko říci někdy miluji tě ,ve chvíli kdy spíš chcete říct zabijutě .Kdykoliv si na to vzpomenete zmocní se ve vás vztek.Ale přesto vytrvejte a neustále si opakujte  miluji tě.


Zjednodušeně – chcete-li napravit cokoliv ve svém životě,od financí až  po vztahy ,existuje pouze jediné místo, kam se obrátit -do sebe.

Všichni vědci se shodují na tom že Vesmír povstal z ničeho a do ničeho se zase navrátí.Vesmír začíná a končí nulou.

Říkám,že neustálé očišťování je mnohem důležitější než cokoliv jiného .S očistou k vám budou chodit nápady .A některé z vás mohou učinit velmi ,velmi bohaté lidi.

Problémy budete mít vždy.Problémy jsou vzpomínky,které se přehrávají .Jsou to programy a nejsou pouze vaše .Jsou společné.Nikdy nic neočekávejte dopoředu.


Smyslem života je návrat k lásce.Musíme si uvědomit.že naše myšlenky vytvářejí  náš život takový ,jaký je. Problémy nespočívají v lidech,místech ,situacích ale v myšlenkách na ně.Nic neexistuje VNĚ.

Vše je láska ,která nekončí ani nezačíná.

Z pohledu Ho’ponopono existuje jediná cesta ,a tou je očišťování sebe sama. Když se čistím a to tak že si opakuji : miluji tě ,omlouvám se,prosím odpusť. děkuji ti .


Tyto 4 kouzelné věty si opakujte  kdykoliv ,tím se budete vnitřně čistit.

Zbytek ponechám Božství .Formulky,které odříkávám,jsou jako čarovná slůvka,které odemykají zámek k Vesmíru.Když čistíte sami sebe ,čistíte program všem.Existuje spousta programů,vyrůstají z nuly jako plevel,abychom dosáhli nulového stavu,stavu bez hranic,musíme čistit víc ,než si dokážeme představit.


Všichni chceme být milováni.

Pokud člověka miluješ,nezáleží na tom,co říkáš nebo děláš.

Kontakt s nulovým stavem znamená,že dochází k synchronizaci dějů.


Znamením nulového stavu,lze-li to vyjádřit slovy,je láska takže neustálím opakováním miluji tě,se na něj naladíme.

Rozdíl mezi hlasem ega a hlasem inspirace poznáme podle toho,že ego hovoří naléhavě,zatím co inspirace laskavě a vlídně.Hoponopono není nějaká rychloléčba .Nějakou dobu to trvá.


Klid a mír ve mně