Děti dnešní doby

Děti dnešní doby


Naše mysl a vědomí přeskočily na vyšší vývojový stupeň, a podle toho se rodí děti. Tito jedinci se v menší míře rodili i dříve, např. říká se, že Johanka z Arku byla indigová. Pro generaci indigových dětí je důležité rozvinutí šesté čakry, třetího oka. Tyto děti přicházejí na svět s výrazně vyvinutějším vědomím. Jejich úkolem je ocenit a vážit si rozdílů mezi pohlavími. Přijímají svůj osud a přiznávají, že si sami vybraly tento způsob existence. Vnímání jiných světů je pro ně přirozenou součástí každodenního života. Mají pocit, že jsou na jiné vlně než jejich okolí. Jako by všichni četli návod k životu a jim ho neukázali.

Jsou velmi citlivé a jakoby pracují a žijí v jiné dimenzi a jen malou část života trávili v té běžné. Tyto děti se setkávají ve vědomí během spánku. Jejím cílem je vytvořit komunikační systém spojující srdce všech lidí na světě a napravit tak škody způsobené válkami. Vidí do nás, vidí naši duši. Jsou hněviví a velmi vznětliví, mají často záchvaty zuřivosti. Jsou netrpělivé. Tyto děti světla se musí naučit zacházet se svým vztekem a vyrovnat se s přemírou blahobytu nebo chudoby. Je důležité jim říct, že nesmí vstoupit do mysli někoho jiného, pokud jim to nedovolí. Nedokážou myslet systematicky a ni po tom netouží.


Děti naladěné na vyšší vibrace se kvůli nízkým vibracím kolem sebe se mnohé před svými schopnostmi uzavírají nebo stahují část energie své duše a jsou autističtí. Někteří potřebují prostor k práci se svou energií a přírodu, která je uvádí do rovnováhy a podporuje je. Pokud je jim to odmítáno, stávají se hyperaktivními a rušivými. Potřebují být obklopeni vyššími vibracemi, štěstím, příjemnou hudbou a atributy páté dimenze, potřebují výživu skládající se z čistých, lehkých jídel a vody, a také cítit, že jsou skutečně milovány. Tím, že na Zemi jsou čím dál víc přístupné vyšší vibrace, je pro tyto dětí tu jednodušší žít. Během dalších dvaceti let se na Zem bude rodit víc a víc dětí s vyššími vibracemi (především z Orionu), což bude mít obrovský dopad na vědomí celé planety.

Tyto děti s sebou přinášejí celou řadu nových schopností. Jsou pochodněmi ukazující možnost vize zářivé budoucnosti těm, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději. S touto změnou souvisí i vývoj vzdělávání. Děti se ve školách budou méně učit o názorech jiných lidí a do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti. Vzdělání se bude týkat jak rozvoje levé hemisféry, tak i pravé, bude dopřáváno více prostoru pro tvořivé vyjadřování a bude se podporovat upřímná komunikace. Je tu příležitost znovu vychovávat spokojené, vyrovnané a dobře vyvinuté děti. Hlavním smyslem výchovy a vzdělávání je podpora, aby z dětí vyrůstala „okna“, ne „zrcadla“.


Tyto děti potřebují vedení a prostor ke své zkušenosti. Potřebují naše porozumění, ale také vědomí našich hranic, musí vědět, že určité chování se nám opravdu nelíbí a že toto nebudeme tolerovat. Jejich úkolem je osvobodit lidské srdce a mysl od všeho, co lidi svazuje. Tyto děti jsou charakteristické svou inteligencí, znalostmi a intuitivní schopností. Jsou méně soutěživé a více zaměřené na skupinu. Jsou vnímavé k pocitům a potřebám ostatních, dokážou kreativně řešit problémy, a více se soustřeďují na duchovní otázky a budoucnost než na finanční prospěch. U dětí a dospívajících se stále více objevuje výskyt tmavých barev aury, zvláště modrých odstínů. Toto tmavnutí souvisí se zesilováním energie. Úkoly těchto dětí je nalézt nové způsoby získávání a přerozdělování energie a zdrojů.

Týmy lékařů a vědců Kalifornské univerzity v Los Angeles zjistili, že některé děti vlastní výjimečné vzorce replikační DNA, a to 24 aktivních kodónů. Ostatní lidé mají běžně aktivních jen 20 z 64 možných kombinací nukleových kyselin – kodónů. Tři fungují jako stop-start kódy podobně jako v počítači, ostatní zůstávají neaktivní. Tvrdí, že děti s 24 aktivními kodóny oproti běžným dvaceti vykazují výjimečnou odolnost vůči nemocem. Zdá se, že jsou imunní úplně vůči všemu, což může předznamenávat konec všech nemocí.


Děti nové doby často nemají žádnou představu o své budoucnosti. Mnoho mladých se vzdává honby za kariérním postupem. Místo toho cestují, dělají zdánlivě bezvýznamné věci nebo se jen tak poflakují, ale spokojení a šťastní s úsměvem na tváři a s vnitřní jistotou, že až budou muset dělat něco jiného někde jinde, poznají to, bude jim to zjeveno. Říkají, že neví, co s nimi bude, a nevadí jim to. Jedna terapeutka se je snažila přesvědčit, že když se budou alespoň trochu snažit, budou mít úžasný život a prospějí ostatním tím, že se zasadí o politické a společenské změny. Dočkala se jen shovívavých úsměvů a zdvořilých odmítnutí. Tajemství jejich spokojenosti a radosti, že jsou tady a že jsou takové, jaké jsou, bez jakéhokoli zájmu o budoucnost, nepochopíte, dokud nevezmete v úvahu touhy jejich duše.