Andělské mantry

Andělské mantry


Modlitba za nalezení duchovního partnera

Drahý Bože ,prosím Tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem.Dejte mi prosím jasné pokyny,jak tohoto člověka najít ,a pomozte nám setkat se a užívat si  vzájemné blízkosti.Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností ,který mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí.Prosím ,pomozte mi zbavit mou mysl ,tělo i city všech zábran ,jež by mě snad od velké lásky zrazovaly.Prosím ,pomozte mi slyšet  a následovat vaše Božské vedení ,jež mě povede k nalezení  a k radosti ve vztahu dvou spřízněných duší .Vím že mě můj protějšek  hledá stejně vroucně,jako já hledám jeho.Oba vás prosíme,abyste  nás svedli dohromady a pomohli nám poznat a přijmout požehnání nekonečné lásky. Děkuji


Modlitba za početí dítěte

Drahý Bože ,máme na rozdávání spoustu lásky a chtěli bychom se o ni podělit s dítětem.Žádám tebe i anděly,abyste nám pomohli s početím.Prosíme,pošlete do našeho života jednu z vašich  nejzářivějších a nejštastnějších duší a umožněte této bytosti ,aby se stala naším dítětem.DěkujemeModlitba za lepší chování dítěte

Drahý Bože ,prosím pomoz mi porozumět mému dítěti .Žádám tě ,abys obklopil mé dítě láskou ,moudrostí a inteligencí.Prosím pomoz mu přijmout  zodpovědnost za jeho chování.Žádám tě ,abys je vedl  k rozumným rozhodnutím založeným na lásce a nikoliv na strachu.Žádám tebe a Archanděla Michaela ,abyste očistili mé dítě od vazeb a zábran, které by mu mohli bránit ve štěstí.Děkuji


Modlitba za nalezení svého životního poslání

Všem kdo nade mnou dohlíží ,zdá se,že jsem zapomněl/a jaký je můj Božský životní úděl,a žádám tedy o vaši pomoc,se kterou bych si vzpomněla na pohnutku,která mě sem tentokrát přivedla.Jsem ochoten/a  odhodit veškeré strachy ,jež mi brání rozpomenout se  na svůj životní úděl,včetně strachu z úspěchu a selhání.Vím ,že jsem schopen/a  svou misi dokončit,a žádám o vaši neustávající pomoc  při hledání cesty,na níž bude mé srdce zpívat.Prosím pomozte mi rozlišovat  mezi radostí a strachem ,abych se mohl/a pustit do smysluplných  činností,které ostatním pomohou  a mně přinesou radost .Děkuji mnohokrát


Modlitba za vyléčení stresu

Drahý Bože,Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli ,zdá se ,že stres mi vážně ubližuje  a já potřebuji vaši pomoc.Prosím zbavte mě tlaků,které jsem sám/sama na sebe uvalil/a .Rafaeli žádám tě ,abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo mohlo tak setřást následky stresu .Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken ,jež mě vysávají.Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků,jako je sebetrýznění,podléhání diktátů času nebo jiných předsudků vytvářející stresové situace.Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie ,a žádám vás,abyste mi pomohli uvědomit si  tento dostatek právě nyní. Děkuji vám Amen


Modlitba za finanční jistotu

Nejdražší Bože,vím,že jsi zdrojem veškerého dobra  a že se o mě staráš ve všech ohledech.Prosím pomoz mi zbavit se strachů,jež mi brání přijímat Tvé dary.Prosím pomoz mi cítit mír,vděčnost a finanční jistotu a uvědomovat si že jsem Tvým dítětem,jemuž dopřáváš své požehnání.Jsem nyní otevřený/a Božímu vedení,jež mě povede přesně k těm situacím ,lidem a příležitostem ,které jsou součástí Tvého plánu, vedoucího k mé finanční pohodě.Vidím a cítím nyní sebe  i všechny ostatní naprosto zajištěné,a mé srdce přetéká vděčností a radostí nad bohatstvím vesmíru,jež si stvořil.Děkuji ti AmenModlitba za uzdravení zvířete

Drahý Bože,žádám ,abyste Ty,Archanděl Rafael a andělští léčitelé zahrnuli mé zvířátko Svou léčivou energií lásky.Prosím pomozte mému zvířátku  i  mně pocítit klid ,aby léčení mohlo započít,Prosím sešlete nám zázrak , ve vašich očích je vše dávno uzdravené.Žádám vás ,abyste mi dopomohli k víře a důvěře,a já tak mohl/a ihned pocítit Vaši lásku ve svém zvířátku i v sobě Děkuji Vám


Andělská modlitba za vyléčení zármutku

Drahý Bože,vím,že můj zemřelý milovaný je s Tebou doma na nebesích .Prosím ,abys je opatroval a povzbuzoval svou láskou.Prosím pošli mu další anděly a pomoz mu,aby si v nebi zvykl,cítil se báječně a byl šťastný. Prosím,abys i mně  poslal další anděly  a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy,abych se mohl vrátit k  životu,který by mi můj zemřelý milovaný přál.Pošli mi,prosím,z nebe znamení ,abych věděl,že můj milovaný je v Tvých rukou Amen


Modlitba za navýšení energie

Archanděli Michaeli,žádám tebe a tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mě všechno, co mi bere sílu. Pomoz mi znovu získat ztracenou energii. Děkuji Ti


Modlitba za zdravé jídlo a nápoje

Drazí andělé, prosím zahrňte mě svou léčivou energií a pomozte mi vyléčit se ze své chuti na nezdravá jídla a nápoje. Prosím zbavte mě mé touhy po toxických látkách a pomozte mi najít motivaci žít a jíst zdravě. Prosím veďte mě při nakupování a přípravě pokrmů i při jídle samotném a poraďte mi, jak žít,aniž bych sama sebe i svět jakkoliv znečišťovala. Děkuji vám s láskou a vděčností.Modlitba za odčinění následků minulých činů

Nejdražší andělé,pochybil jsem tím,jak jsem nakládal se svým tělem, a žádám nyní, aby veškeré následky těchto chyb byly vymazány a zapomenuty na celé linii času a všemi zúčastněnými.


Modlitba za  zdraví a uzdravení

Drahý Bože,vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe , Ducha  svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla.Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů,jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat , že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen


Modlitba při potížích se spánkem 

Můj Stvořiteli,prosím dopomoz mi dnes v noci ke klidnému a tvrdému spánku. Prosím, sešli mi strážné anděly, kteří by můj domov chránili ze strany severní, jižní, východní i  západní. Představuji si svůj dům  obklopený  božským bílým světlem Tvé ochraňující lásky. Jsem ochoten/a předat Tobě a andělům všechny své starosti a obavy, aby se jimi má duše nemusela v noci trápit. Prosím sešli mi andělské utěšitele, abych si mohl/a vychutnat nádherný noční spánek.


Modlitba za vyléčení závislostí

Milovaný Bože,Duchu svatý, Andělé,vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás,abyste mě očistili od přesvědčení,myšlenkových schémat,pocitů a myšlenek,jež mé touhy spouštějí. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýkoliv  závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy  do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem  zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky . AmenZrušení slibů z minulého života


Tímto ruším veškeré sliby chudoby,které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a ,a žádám ,aby následky těchto slibů byli odčiněny ve všech směrech času.


Tímto ruším veškeré sliby utrpení,které jsem možná  v některém ze svých životů  učinil/a, a žádám,aby následky těchto slibů  byly odčiněny ve všech směrech času.Tímto ruším veškeré sliby celibátu,které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám,aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času

Plamenná  invokace – Výborně účinkuje,když jste ve stresu,nebo když jednáte se zlými lidmi 

Svírám moc v ruce své a sílu, pevně stojím hotov k dílu.

S rychlostí větru, dech se tají, přichází Andělé , co pomoc znají,

Harmonii a lásku v sobě svírám,

kolem se otáčím , do výše ji zdvihám.

Za zpěvu Andělského sboru letí má síla do prostoru…Amen