HLEDÁNÍ KLIDU

Vždy když srdce bolí, nechoď na něj z holí, věz, že by jsi litoval.Každý když ho něco trápí, má svůj recept jak to stráví, leč někdy bolest neustává , to se nemálo kdy stává.Pak je třeba pevně stát, nic před sebou nemaskovat. Ať se ti to může hnusit , nesmíš v sobě pranic dusit.Lépe v klidu posedět , vše otevřeně povědět.Jen sám sobě , nechceš-li jiným , nalezni klíč ke svým síním, co se stalo již je pryč, víckrát živé nespatříš.Prober si to v hlavě sám/a , řekni si to urovnám, tamto sem a tamto tam , sám do pořádku to dám.Však toto hezké skončilo a to mě vždy tížilo, co již mrtvé má ti být, nenechávej v sobě žít.Až se ti to povede, klid tě opět povede. ♥