Runy


Co to jsou Runy

Runy pochází ze Starogermánského písma.Slovo runa znamená Tajemství,nebo záhada.Každá runa v sobě skrývá určitou informaci,pomocí které které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.Při runové magii se runy používají k runovému věštění,léčení,ke cvičení runových formulí a ke zhotovení samotných run.Rytí run je dnes chápáno jako magický akt.Runy jsou dodnes považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním,k nebeským sférám,k bohu,ke kosmickému vědění.

Runová abeceda-dva směry futhark a futhork Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky.Názvy jsou ,podobně jako názvy ostatních abeced,vytvořeny z několika prvních písmen.Latinská abeceda z A,B.C,D ,řecká alfabeta z ALFA a BETA.Futhark je nazván podle znění prvních symbolů,tedy F,T,Th,A,R,K.V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně,a t o tak jako F.U,Th,O,R,K.


Rozlišovat můžeme zhruba 3 základní proudy.Původní,nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a zkládá se z 24 znaků.Asi okolo roku 800 n.l.se objevují další dvě varianty,a to v anglosaské Anglii,a vikingské Skandinávii .Anglosaské písmo(anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků a ž na 33.narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího)kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků.Tento systém se vyskytoval v různých obměnách : dánský,obyčejný nordický,švédsko-norský,zkrácený a pod.


Starší Futhark má 24 znaků

Mladší Futhork je zredukovaný Starší Futhark na 16 znaků

Anglosaský Futhark je starší Futhark rozšířený na 33 znaků


Runy si můžete zakoupit v obchodě,nebo si je i vyrobit sami ,tato metoda je mnohem účinější ,protože se tak lépe seznámíte s runami a vložíte do nich svou energii.


Tajemné znaky runového písma pomáhají každému vážnému zájemci k hlubšímu poznání podstaty života.Bližší seznámení s tradičním smýšlením našich předků a s jejich pohledem na svět pomáhá lepšímu porozumění run.Centrální bod jejich světa představoval posvátný,věčně zelený strom,jasan Yggdrassil,který držel pohromadě celý jejich vesmír a celkově s 9 světy spojenými 24 cestami.Stromy hráli v nordické tradici důležitou roli a mnohé z nich mají blízký vztah k významu jednotlivých run.Pro Germány byl Yggdrassil osou vesmíru.Jeho větve sahají vysoko do nebe až ke světu bohů,přičemž kořeny rostou až do nejhlubšího podsvětí.