Runy – Popis a jejich význam


1) FEHU (Dobytek) 
fehu runa 

K runě má vztah :

Strom:  Bez
Léčivá rostlina: Kopřiva
Živel: oheň


Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy – tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou – nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?


Nemocným Fehu dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.Vlastnění ,prosperita,dobytek.Runa naplnění,uspokojení ambicí,sdílení lásky,získávání odměn – slibuje prosperitu v mnoha oblastech,od světského až k posvátnému a božskému.Protože dávný princip-nahoře-stejně jako dole nelže,jsme zde i proto,abychom udržovali prosperitu Boha.Tato runa vás vyzývá,abyste hlouběji prozkoumali smysl užitku a zisku ve svém životě.Pečlivě přemýšlejte,zda tím,co potřebujete k plnohodnotnému životu,jsou bohatství a majetek ,či spíše sebekontrola a posílení vůle.Dalším zájmem runy je udržovat to,co jste již získali.Runa vybízí k ostražitosti a k ustavičné bedlivosti,zejména v příznivých dobách,tehdy spíše propadnete svému úspěchu nebo se naopak budete chovat lehkomyslně.Radujte se ze svého štěstí a sdílejte ho,je to známka dobře prosperujícího ,,já,, je schopnost a ochota podpořit prospívání a úspěch druhých.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – potvrzuje naše záměry, předsevzetí a plány. Povzbuzuje nás v našem konání a nabádá nás, abychom se v našem boji nevzdávali! 

 

 

 

2) URUZ (Aurochs)

runa uruz

K runě má vztah:

Strom: Bříza
Léčivá rostlina: Mech močálový
Živel: země


Aurochs bylo vlastně pratur, silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné ( Zubr evropský) vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat – zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda.


Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči sobě čestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námaha zbytečná? Nezneužíváme svou moc?Síla,mužnost,ženskost,divoký tur.Vytažením Uraz runy konců a nových začátků,značí že život,který jste dosud žili,již odrostl své původní podobě.Ta musí zemřít,aby tak mohl vzejít nový život,v nové podobě.Pozitivní růst a změna mohou znamenat i sestup do temnoty,jakožto části cyklu věčné obnovy.Stejně jako v přírodě ,skládá se tento pohyb z 5 fází : smrti,rozkladu,oplodnění,těhotenství a znovuzrození.Události,které si nyní dějí,vás mohou podnítit k tomu,abyste podstoupili smrt uvnitř sebe samých.A protože se vnitřní změna nikdy nedá vynutit- vždy máme možnost odolat- pamatujte si ,že tato nová podoba,nový život ,je vždy lepší než ty předchozí.Připravte se proto na příležitost přestrojenou za prohru.Může to znamenat ztrátu něčeho či někoho,k čemu máte silné emocionální pouto a skrze co žijete část svého života,část kterou je nutné obnovit,abyste ji mohli prožít za sebe.Toto pouto se určitým způsobem trhá,vztahy se výrazně mění,je zakoušena smrt.Hledejte v popelu a objevíte nový úhel pohledu a novou sílu.Dávným symbolem runy byl pratur,divoký tur.Když zdomácněl-což byl nesmírně těžký úkol – mohl nosit těžký náklad .Naučte se přizpůsobit potřebám kreativní doby.S touto runou jsou spojeny pevné zásady.Je nutná podpora,chceme-li vládnout musíte se také naučit sloužit,jak sloužit.Uraz vám připomíná ,že vaše duše  i celý  vesmír podporují nový růst.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená zdraví a dosažení stálých hodnot, které stojí za přijetí do našeho života.

 

 

 

 

3) THURISAZ (Obr)

runa thur

K  runě má vztah:

Strom: Dub
Léčivá rostlina: Česnek zahradní
Živel: oheň


Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Mezi obry byl ale i moudrý Mimir, a proto tato runa znamená i meditaci, studium, sebedisciplínu. Též poskytuje ochranu před neznámem a dokáže vytvořit ochranný štít.

Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, že se máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události. Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se též můžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, „trnem v oku“?


Tato runa je zároveň spojována s Ódinovým synem Thorem, kterého známe zejména díky hromovému kladivu Mjolnir, jímž vládne. Tento Ás je výborným válečníkem, svou silou udržuje světový pořádek, ale zároveň je velice prchlivý. Runa Thuriaz také může předpovídat dobrou zprávu nebo nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.Brána,čas kontemplace,bůh Thor.Brána jako symbol této runy  naznačuje,že je zde určitá práce,kterou musíte udělat,a to jak uvnitř sebe tak vně.Reprezentuje hranici mezi nebem  a tím ,co je pozemské.Pokud jste  došli až sem,znamená to ,že jste připraveni vejít do styku s duchovním či  božským principem a osvítit svou zkušenost ,aby její smysl prozařoval skrze  její formu.Je to runa nečinnosti. K tomu,abyste se přiblížili k bráně a prošlí jí ,je třeba kontemplace.Nyní čelíte jasné reflexy toho, co je ve vás skryto a co musí být odhaleno a prozkoumáno dříve,než podniknete vhodnou akci.Toto není čas na rozhodování ,hýbou se ve vás hluboké transformační síly .Tato runa posiluje vaši  schopnost čekat.Představte si ,jak stojíte  před branou na vrcholu kopce.Celý váš život leží dole za vámi.Dříve než projdete branou,zastavte se a podívejte se na svou minulost:radosti a poznání,vítězství a smutky-to vše vás přivedlo až sem.Požehnejte tomu,svou sílu znovu získáte tím,že se zprostíte své minulosti.Nyní projděte branou.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená obrat k lepšímu, runa nás chrání  před nepříznivými silami.

 

 

 

 

4) ANSUZ (Odin)

runa ansuz

K runě má vztah:

Strom: Jasan
Léčivá rostlina: Muchomůrka
Živel: vzduch


Runa je znamením Ódina –  mocného boha, který vládne jak silou, tak svou modrostí a znalostmi. Proto je to runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, pomoci při věštění i magii.

Odin neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu – aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Ódin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.


Runa Ansuz symbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.Hlavním tématem zde je přijímání,poselství ,signálů,darů.I včasné varování lze chápat jako dar .Oním poselstvím jsou i vyhlídky na nový život.Ten začíná novými kontakty,překvapujícími spojeními,která nás nesměrují na nové cesty.Opatrnost na schůzkách,návštěvách,náhodných setkání, zejména s lidmi kteří jsou moudřejší než vy .Přinese-li vám runa poselství posvátné poznání ,budete v pravdě požehnáni. Loki je starý šprýmař ze severského panteonu.On je oním heyeohkah původních obyvatel Ameriky ,falešným stínem boha stvořitele,stejně jako tím,kdo přináší dary lidstvu.I lumpové a velcí  zloději  mohou být nositeli vědění.Pokud si vytáhnete tuto runu ,očekávejte neočekávatelné: tato zpráva je vždy voláním,voláním po novém životě.Vynesením runy ansuz znamená,že spojením s božským principem je nasnadě.Jeto signál k prozkoumání hlubin,základů života a k pocítění nevyčerpatelného zdroje božského dobra  ve vašem nitru.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – respektuje intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci a schopnost vyjadřování. Pomůže nám se zbavit psychických i fyzických (někdy) bloků.

 

 

 

 

5) RAIDHO (Jízda, cesta)

runa radio

K  runě má vztah:

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Pelyněk
Živel: vzduch


Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. V minulosti se cestovalo zejména za obchodem a proto můžeme říci, že runa předpovídá nalezení správného směru a vykročení tam, kde nás čeká zisk – finanční nebo duchovní, záleží na souvislostech.


V duchovní oblasti půjde zejména o výměnu informací. Dalším významem této runy je sex, opisovaný seveřany jako jízda místností. Tento výklad je naprosto logický – sexuálním spojením většinou něco získáme, ať už pocit uspokojení nebo konečné „ano“ milované bytosti. Runa nám tedy doporučuje neváhat a „jít do toho“.Cesta ,komunikace ,spojení,sjednocení.Tato runa je spojena s komunikací ,s vyladěním  něčeho ,co má dvě strany ,dva elementy,je spojena s nepřekonatelnou jednotou jež přichází na konci cesty,kdy se to ,co je nahoře,a to,co je dole,sjednotí ,sladí.Vaše vnitřní obohacování a rozvoj postupují kupředu a v takovou chvíli  byste se neměli spoléhat  výhradně na svou vlastní sílu.Namísto toho si položte otázku ,jaký je základ správného jednání.Ptejte se formou modlitby,či meditace oslovte své vědomé ,,já,,svého vnitřního učitele.Jakmile budete mít jasno,snadno umožníte  správným činům,aby plynuly skrze vás.Nenaléhejte na pohyb,spokojte se s čekáním,během něj pokračujte v odstranění překážek.Jak budou mizet,zmizí i všechny výčitky,jež vyvstaly ze skutečnosti,že jste uvedli věci do chodu.Tato cesta míří k uzdravení.k vnitřní změně ,ke sjednocení.Neusilujete nyní i nic menšího než o dokonalé sjednocení ,bez jakýkoliv překážek.Spojení země a nebe  však nelze vynutit.Omezte  ve svém životě všechno hýření.Hmotné výhody nemají na cestě,,já,,přílišný význam.Také stůjte stranou od stejně smýšlejících lidí,myšlenka síly v kvantitě se nevztahuje na současnou situaci,n tuto část cesty,tedy cestu duše nelze sdílet.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – znamená, že přišel ten správný okamžik – ať už jde o začátek nového projektu, cílené práce nebo vnesení jasna a pořádku do záležitosti, které jsme již dost dlouho odkládali.

 

 

 

 

6) KAUNAZ (Pochodeň)

runa kaunaz

K  runě má vztah:

Strom: Borovice
Léčivá rostlina:Blatouch močálový
Živel: oheň


Pochodeň (či louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojem světla ve většině domácností. Runa Kaunaz ve výkladu často znamená nemoc, zdravotní obtíže – tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péči o ně.

Však v jiném významu, Kaunaz také značí duchovní světlo, kreativnost, osvícení, inspiraci, pomoc při studiu, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru.


Kaunaz je jedna ze základních run, jejímž protikladem je Iso, led. Značí božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení.Otevření.Toto je runa otevření a obnovení jasu,že temnota ,jež halila část vašeho života,zmizela.Nyní můžete svobodně přijímat i poznávat radost z ničím nepodmíněného dávání.Kano je runou jitra činností,runou vážnosti,jasného záměru a soustředění ,kteréžto věci jsou důležité na počátku každého úsilí.Ochrana,kterou vám kano poskytuje,je tato:čím více světla máte ,tím lépe můžete vidět,co je nedůležité a zastaralo vůči našim názorům.Ve vztazích může nyní nastat vzájemné otevření ,které můžete spustit a uvést do pohybu uvědoměním si ,že světlo porozumění je k dispozici pro vás oba.Všimněte si ,že ačkoliv jste na jednu stranu omezení a závislí,na druhou stranu existujete  v dokonalém středu,v němž se slučují a z něhož vyzařují harmonické a blahodárné síly univerza.Jednoduše řečeno,pokud jste dosud prováděli své operace ve tmě,nyní máte dostatek světla,abyste viděli,že pacientem na operačním stole jste vy sám.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – můžeme doufat v pozitivní završení našich záměrů a plánů – i kdyby první signály nasvědčovaly pravému opaku.

 

 

 

 

7) GEBO (Dar)

runa gebo

K  runě má vztah:

Strom: Jasan a Jilm
Léčivá rostlina:Maceška
Živel: vzduch


Dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.


Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebo více hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželským svazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucí hodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc v nesnázích, kterou může runa Gebo slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.Vytáhnete-li si tuto runu,znamená to ,že je nablízku nějaká forma partnerství.V milostných vztazích ,obchodních záležitostech ,v žádném druhu soužití byste neměli rozpustit sebe v ono spojení.Pravého partnerství  dosáhnou pouze  samostatné a celistvé bytosti ,které si udrží svou svébytnost i během vztahu.Nechte mezi sebou tančit  nebeský vítr.Je tu i oblast dalších vztahů,na kterou byste neměli zapomínat.Cesta vztahů totiž může vést k uskutečnění  ještě významnějšího spojení-spojením s vyšším,,já,,s božským principem.Nejvyšším přínosem této runy je realizace  božského principu všech věcí: do rovných vztahů vchází Bůh.Gebo runa partnerství,nemá převrácenou podobu,symbolizuje dar svobody,z  něhož plynou všechny další dary.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – je velmi pozitivní, její poselství je dar, úspěch, pohostinství, velkorysost a blahobyt.

 

 

 

 

8) WUNJO (Sláva)

runa wunjo

K runě má vztah:

Strom: Jasan
Léčivá rostlina:Len
Živel: vzduch


Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radost se násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie a soudržnosti ještě silnější. Severská mytologie popisuje Ódinovo sídlo, Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejí Valkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dny cvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Ódin vyléčí utržená zranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.


Po dlouhé oslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí, většinou únavou a nevolností. Runa Wunjo může předpovídat úspěch v současném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který si nabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Také varuje před nemírným užíváním omamných látek.Radost,světlo.Tato runa symbolizuje větev s ovocem.Doba trýzně skončila a vy jste se v určitém smyslu dostali sami k sobě.Změna která se chystala,se uskutečnila,nyní můžete svobodně přijmout požehnání runy Wunjo- bez ohledu na to ,zda nastane v oblasti hmotného zisku,emočního života či na vyšší úrovni vašeho vědomí.Toto je alchymický okamžik,v němž se vědomosti mění na poznání.Samotné poznání je nezbytnou,nikoli však dostačující podmínkou ,nyní se můžete radovat,nyní vás vůle nebes přenesla přes propast.Radost je doprovázena novou energií,jež byla dosud blokována.Světlo proráží mraky a dotýká se vod,stejně jako když se něco nádherného vynoří z hlubin: duše je osvětlena zevnitř,v místě setkání nebe a země ,v místě setkání vod.Objevuje se zde nová jasnost,která vás muže přimět zřeknout se svých dosavadních plánů,ambicí,cílů.Je pro vás správné a vhodné abyste to udělali,protože Wunjo  je runou obnovení ,náležitého propojení ,,já,, s vyším ,,já.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – slibuje štěstí v našich aktuálních záležitostech. Čeká nás radost, veselí, smích a blahobyt.

 

 

 

 

9) HAGALAZ (Silná bouře)

runa Hagalaz

K  runě má vztah:

Strom: Tis a Jasan
Léčivá rostlina: Konvalinka
Živel:vzduch/voda


Krupobití je pohroma, kterou není možné předvídat, symbol projevu vyšších sil, na které člověk nemá vliv. Je to vychýlení základních sil z rovnováhy. Runa Hagalaz tedy naznačuje nevyhnutelnou nehodu nebo jiný jev, kterému se nelze ubránit, ať pro to uděláme cokoli. V hlubším smyslu popisuje nutnou změnu nebo zkušenost, kterou je třeba získat. Ať bude jakkoli tvrdá, může nám pomoci v našem nazírání na svět – dosavadní situace už byla neudržitelná.

Je spojována s bohem Heimdallem, strážcem duhového mostu Bifrostu (spojujícího Midgrad, zemi lidí, s Asgradem, zemí Ásů), který v jedné ze svých podob naučil lidstvo obdělávat půdu a používat runy. Je nazývána Matkou run a všechny ostatní runy prý vzešly z ní.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – padne-li Hagalaz při věštění, často to znamená destrukci, náhlou ztrátu, potíže na cestě. Negativita symbolu se může také projevit ve formě nečekané smůly či úrazu. Události runou ohlášené obvykle vpadnou do našeho života neočekávaně a náhle. Navíc se jim nedá vyhnout, neboť jsou mimo lidskou kontrolu. Obvykle jsou však důsledkem působení platných přírodních zákonů, jde tedy spíše o mechanický proces než o lidskou tvořivost.Rozvrat,živelná síla,krupobití.Vlastnostmi této runy jsou změna,svoboda,vynalézavost a osvobození.Její vytažení znamená nutkavou potřebu se vnitřně uvolnit s omezující identifikace s hmotnou realitou a vnořit se hlouběji ,zkusit se prožívat svět archetypální mysli. Hagalaz ,runa živelného rozvratu ,událostí zcela mimo vaší kontrolu,nemá převrácenou variantu,a přece vždy jedná skrze zvrat.Když si vytáhnete tuto runu,očekávejte rozvrat ,toto je vznešený  probouzející ,i když podoba daného probuzení se může různit.Možná zažijete pocit,že se vám navracejí smysly,jako když se probíráte  z hlubokého spánku.Pak může náhle přijít tak mocný nápor síly,že strhá stěny toho,co jste dříve znali jako svou realitu,své bezpečí,porozumění sobě samému,svou práci,vztahy či představy.Rozvrat má mnohé podoby,vztah se vyčerpá,plány se nepodaří uskutečnit,zdroj podpory vyschne.Neděste se však.Bez ohledu na to ,zda jste onen rozvrat způsobili,nebo zda pochází z vnějšího zdroje,nejste v této situaci bezbranní.Vaše vnitřní síla -vůle,kterou jste po celý život posilovali – vám v době,kdy je zpochybněno vše,co jste měli za jisté,poskytne podporu a radu.Čím tvrdší  je rozvrat  ve vašem životě , tím jasnější  a příhodnější  jsou požadavky pro váš růst.Vesmír a vaše duše si žádají ,abyste rostli.


Hagalaz je runa kolektivního vědomí a formativního procesu myšlení. Upozorňuje nás na problémy, které je třeba řešit. Pokud toto pochopíme, projdeme hlubokou změnou našeho povědomí. Pod jejím vlivem můžeme změnit celý svůj dosavadní život. Takové malé osobní zemětřesení. Hagalaz nás také učí, že nejlepší život je ten v souladu s přírodou.

 

 

 

 

10) NAUDHIZ (Potřeba)

runa naudhis

K  runě má vztah:

Strom: Buk
Léčivá rostlina:Rdesno Hadí kořen
Živel: oheň/země


Chudoba provází mnohé z nás od narození, někdo do ní upadne vlastní vinou, jiný nešťastnou náhodou, pro nikoho ale není příjemná. Někdo se z ní ale dokáže vymanit – často díky usilovné trpělivé práci. Runa Naudhiz pak nejen ukazuje nějaký nedostatek (potřebu), ale také dává naději, že naše dřina nám přinese toužebně očekávaný úspěch.


V oblasti vztahů, zejména partnerských, může být upozorněním – něco zde chybí, tímto způsobem se nedá pokračovat. Řešením v tomto případě může být jak pokus o změnu, tak ukončení vztahu. Snad největší službu nám tato runa poskytuje v oblasti duchovna. Poznat, že nám zde něco chybí, je na rozdíl od finanční, zdravotní nebo partnerské situace pro nás samotné téměř nemožné a pokud nám něco takového naznačuje naše okolí, míváme tendenci nevěřit tomu.Omezení ,nutnost ,bolest.Poznatkem,jejž nám runa Nauthiz přináší,je nezbytnost učit se tomu,jak se vypořádat s těžkým omezením.Tato runa reprezentuje překážky,které si sami vytváříme,stejně jako ty,na které narážíme  ve světě kolem nás.Obě tyto situace je stejně obtížné zvládnout. Nauthiz má za úkol najít váš stín, vaši temnou  či potlačenou stránku,místa na nichž je bráněno růstu.Neberte tento svět osobně,radí vám runa : pracujte se stínem,zkoumejte,co ve vaší povaze přitahuje do vašeho života útrapy či neštěstí.Umíte-li  se na runu omezení přece jen podívat s úsměvem,poznáte,že životní problémy,odmítnutí a nezdary jsou vaši učitelé,průvodci a spojenci.


Pokud si vytáhneme runu v řádné pozici – upozorňuje nás na zákon o příčině a následku. Neúspěch, těžkosti.

 

 

 

 

11) ISA (Led)

runa isa

K  runě má vztah:

Strom: Olše
Léčivá rostlina: Blín
Živel: led/voda


Led, tedy pevná hmota, která se může proměnit ve vodu, je podle severské mytologie prazákladem všeho. Při souboji s ohněm, živou energií, se mění ve hmotu, z níž je složen svět. Runa Isa popisuje stabilitu, ale takovou, která se brání změnám, tedy ztuhlost, zkostnatělost, zamrznutí. Něco – ať už vnější síly nebo jen naše lenost a neochota – nás drží na místě a nedovoluje nám postupovat kterýmkoliv směrem. Připomínáme osádku lodi, která uprostřed zamrzlého jezera čeká na jaro, kdy pomyslný světový oheň přemění led ve vodu, ve které bude moci znovu plout.


Pokud se ale nebudeme pohybovat, led nás může zmrazit, rozdrtit svou pomalou neúprosnou silou a učinit součástí sebe sama. Možná bude lepší využít pevnosti ledového příkrovu, opustit loď a přejít někam jinam dříve, než nás stávající situace příliš vyčerpá. Zároveň Isa při výkladu posiluje vliv jiných run – je potenciálním zdrojem, u kterého dosud není jisté, jak bude využit. Je třeba jej teprve nalézt a probudit, zapálit oheň, led přeměnit na vodu, ze které pak můžeme uvařit jídlo.Zamrznutí,ústup,led.Nadchází zima duchovního života.Možná zjistíte,že jste zamotáni do situace,vůči jejímž souvislostem jste v podstatě slepí.Možná pocítíte ,že nemáte dostatek síly na nic jiného než  trpěně přijímat situaci, vzdát se ,či dokonce obětovat nějaké dlouhodobé přání.Trpělivost ,toto je doba těhotenství,jež předchází znovuzrození.Úspěchy nyní nejspíše nepřijdou.Dobré skutky zmrzly,všechny plány byli dány k ledu.Zažijete nezvyklí odliv své energie a budete se divit proč ,dostihl vás mrazivý vítr  vyprahlých zvyků.Touha vytrvat může vést k povrchnosti citu,k dojmu, že jste ztratili kontakt se životem.Snažte se zjistit.co z toho,co vlastníte,způsobuje tuto situaci a zbavte se toho.Propustit to,očistěte se od starého,pokud tak učiníte,ledy roztají. Isa si obvykle žádá osobní,bytostné oběti.V takové době nemůžeme spoléhat  na pomoc či podporu přátel.Přesto není důvod se znepokojovat .Budete klidní a odevzdaní ,protože to co prožíváte , nemusí být nutně  důsledek vašich skutků či zvyků,spíše jde o věci ,jež povstávají  z podmínek,které nemůžeme ovlivnit,Plné se musí vyprázdnit ,vysoké snížit.Takový je běh nebe a země.Přestat vzdorovat znamená projevit odvahu ,moudrost.Zamrznutí má ovšem ještě jinou tvář.Tak jako je zima dobou,kdy se obracíme do sebe,je vytažením runy isa předzvěstí obnovy a uzdravení na té nejhlubší úrovni.Během tohoto osamocení budete obezřetní a nesnažte se tvrdohlavě prosazovat svou vůli.Nezapomínejte na to, že ve skořápce starého se ukrývá semínko nového ,semínko dosud neuskutečnitelných možností ,semínko všeho dobrého.Důvěřujte vlastním krokům a vyhlížejte první známky jara.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – v mezilidských vztazích signalizuje ochlazení emocí, stagnaci, pasivitu.

 

 

 

 

12) JERA (Žatva)

runa jera

K  runě má vztah:

Strom: Dub
Léčivá rostlina:
Rozmarýn
Živel: země


Je čas završit práci, sklidit její výsledky a runa Jera nám dává naději, že úroda bude bohatá. Poté nás ovšem s největší pravděpodobnosti čeká práce další. Jera kromě žní značí též rok – cyklické období a jeho rytmus, který vládne životu člověka i bohů. Jera je též konec, který je zároveň začátkem něčeho dalšího.


Nemá smysl se tomu jakkoli bránit – stejně dobře bychom se mohli pokoušet zadržet zralé obilí v klasech.Sklízení,čas úrody,jeden rok.Runa úspěchů,jera,působí na každou vaši činnost či snahu.Uvědomte si ovšem, že nelze očekávat rychlé výsledky.Obvykle jde o delší časové rozpětí,odtud tedy slova,,jeden rok,, jež symbolizují celý cyklus předcházející žním,sklizni a také osvobození.Připravili jste půdu a zaseli sémě.Nyní se o ně musíte pečlivě starat. Jera podpoří úspěchy těch ,jejichž práce je dlouhodobá a jejíž plody musejí uzrát.Vězte,že výsledek spočívá v udržení prozíravosti a vytrvalosti.Zapamatujte si  starý příběh o farmáři,který byl tak nedočkavý,aby už mohl sklízet svojí úrodu,že v noci vycházel ven a popotahoval nové výhonky.Stejně jako není třeba nutit řeku téci, nelze ani urychlovat sklízení.Nezapomínejte , že trpělivost je nezbytná pro rozpoznání  vašeho pokroku,který vás,až nadejde jeho doba,dovede ke sklizni vlastního ,,já,,


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – nastal vhodný okamžik něco podniknout, to co jsme zaseli – to nyní bychom měli sklízet. Též značí plodnost, produktivitu a vývoj.

 

 

 

 

13) EIHWAZ (Tis)

runa eihwaz

K  runě má vztah:

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Mandragora
Živel: všechny živly


Tis, strom vysazovaný dodnes velmi často na hřbitovech má strážit mrtvé a této runě se snad proto říká Runa smrti. Ale tak jako stateční válečníci žijí ve Vallhalle další život bez větších starostí, nabízí i nám Eihwaz přerod, změnu tísnivé situace. Eihwaz ale také může nabádat ke změně životního postoje, k aktivní obraně před nepříznivými vlivy, převzetí osudu do vlastních rukou.


Tis se totiž v minulosti používal k výrobě luku, zbraně, k jejímuž ovládání je potřeba více zručnosti než síly. Při správném užití ale dokázala lidem pomoci i proti přesile a zajistit dostatek potravy. Je tedy hlavně na nás, zda se ubráníme a co si v životě „ulovíme“.Obrana,odvrácení,tis.Jak procházíme různými zkouškami,posilujeme svou schopnost odvrátit překážky a porážky.Rozvíjíme v sobě rozpor k takovému chování,které vhání stres do našich životů.Pokud se zdá,že je na vaší cestě nějaká překážka,uvědomte si mže i oddalování  se může ukázat jako přínosné.Nebudete-li ve svém  postupu příliš horlivý,toto není čas ani situace ,v níž by se váš vliv ,mohl nějak projevit.Radou kterou vám eihwaz nabízí,je trpělivost: nic hektického,žádné jednání z nouze či z touhy po žádaném výsledku.Tato runa mluví o problémech, které mohou vyvstat na počátku nového života.Často ohlašuje dobu čekání-než se pramen naplní vodou,než ovoce na větvi uzraje.Nyní je třeba vytrvalosti a prozíravosti.Schopnost předvídat následky dříve,než něco učiníme,je známkou vyzrálé osobnosti.Tato runa vám radí abyste očekávané obtíže odvraceli správnými činy.Spíše nežli vykonavatelé jsme rozhodovatelé. Jakmile je rozhodnutí jasné,jeho vykonání je bez námahy,protože pak podporuje a posiluje naše jednání.Když obdržíte tuto runu,uvědomte si, že růst se děje skrze obtíže a nepohodlí.Možná to bude čas zkoušky,určitě to však má smysl.Nastolte proto ve svém domě pořádek,dbejte na svou práci ,mějte ve věcech jasno a čekejte na vůli nebes.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to velmi pozitivní runa i ochranná runa. Padne-li runa při věštění, hovoří o přírůstku síly a energie, vyzývá k akci. Je v nás síla rvát se s osudem.

 

 

 

 

14) PERTHO (Hrnek pro harací kostky)

runa pertho

K  runě má vztah:

Strom: Buk
Léčivá rostlina: Oměj
Živel: voda


V severských deskových hrách jde většinou jedné straně o poražení protivníka, kdežto druhá strana musí uniknout z hrací desky. Figurka v deskové hře je zdánlivě „obětí“ svého postavení, může pouze reagovat na tahy. V rukou dobrého hráče ale může být vedena k vítězství podle daných pravidel. Ta jsou sice neměnná, ale poskytují volnost výběru tahů. Pertho nás vybízí k dalšímu přemýšlení o situaci a naznačuje, že existují možnosti řešení, byť je není vždy na první pohled vidět.


Dalším významem této runy je ženskost a ženská plodnost, možná také proto, že žena v historické společnosti byla také jakousi zdánlivou figurkou, které vládne někdo jiný – ale pouze venku, před dveřmi rodinného sídla. Uvnitř domu byly mnohdy svrchovanými vládkyněmi celé rodiny a muži se jim neodvážili odporovat. Zlí jazykové říkají, že Vikingové vyráželi na dlouhé kořistné výpravy jen proto, aby unikli svým hádavým ženám. Runa proto značí tajemství a vše co se odehrává za zavřenými dveřmi, ať už tyto dveře vedou kamkoliv. (mystérie, magie, ale i s tajemstvím života)Počátek,něco skrytého,tajemství.Posvátná či mystická runa Pert poukazuje na to ,co stojí za našimi slabými silami a nepravými snahami.Tato runa leží na straně nebe,nepoznatelného,a je spojena s fénixem,mystickým ptákem,jenž spálí sám sebe a poté povstane z vlastního popela.Jeho cesty jsou tajné a skryté.Pracují zde mocné síly změny.To,čeho dosáhnete,však není snadné okamžitě sdílet.Způsob této změny,scelování se ,je koneckonců nesmírným tajemstvím.Mohou nastat mnohá překvapení ,zisk či odměna,kterou jste neočekávali,Z hlediska lidské povahy symbolizuje tato runa let orla.Vznášet  se bez nesnází ,pozdvihnout  se nad věčnou nestálost a běh všedního života,to vše je zde přítomno a pomůže vám získat širší rozhled.Runa pert leží v srdci počátku.Nezáleží zde  na ničem vnějším krom toho,jak se vám jeví vnitřní reflexe.Tato runa se dotýká nejhlubší vrstvy vaší bytosti,základu na němž stojí váš osud.Pro někoho perto pocítění smrti ,Je-li to nutné ,nechte všechno být bez výjimek,bez kompromisů,V sázce není nic menšího než obroda Ducha.


Pokud se runa vytáhne v řádné pozici – slibuje nám štěstí a růst, jež nám jsou souzeny. Máme se řídit spíše intuicí než rozumem. Může také znamenat náhlé bezpracné obohacení výhrou či dědictvím. Po dlouhé době můžete najít ztracenou věc nebo se uzdravit.

 

 

 

 

15) ELHAZ (Ochrana)

runa Elhaz

K  runě má vztah:

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Andělika lékařská
Živel: vzduch


Majoritním významem této runy je ochrana a obrana. Ať již fyzická či psychická. Jedním ze zajímavých zvířat severské přírody je los. Má poměrně klidnou povahu, ale cítí-li se ohrožen, může zaútočit a jeho mohutné paroží se mění v mocnou zbraň.


Runa Elhaz tedy předvídá starostlivou péči, ochranu, jaké se dostává mláďatům a dětem, a v jejím rámci i možnou „obranu útokem“, preventivní úder proti všemu, co by potenciálně mohlo ohrožovat. Runu lze nosit jako amulet nebo jí opatřit své obydlí. Symbol je mimořádně pozitivní a ochranný.Ochrana,rákos či ostřice,los.Hlavním tématem je zde zvládání emocí.V období přerodu,změn životního směřování a zrychleného vnitřního rozvoje  je důležité,abyste nepropadli svým emocím,vznešeným stejně tak nízkým.Pro tuto runu jsou  typické nové příležitosti a výzvy. A s nimi někdy přicházejí  vetřelci a nechtěné vlivy.Pro duchovního bojovníka ,toho,jenž zápasí vždy ,jen se sebou samým,slouží algiz jako zrcadlo.Bojovníkova ochrana je jako zkroucené losí paroží či jako varovné zašustění v trávě ostřici,oboje slouží k zachování  volného místa kolem nás.Mějte na paměti ,že v příhodný okamžik provedená akce  a správné chování jsou vaší jedinou skutečnou obranou.Zjistíte-li ,že cítíte bolest,sledujte ji,neutíkejte od ní .Nesnažte si nasadit si masku  a utéct  od života tím,že budete popírat ,co se děje.Váš pokrok je zaručen,a vy budete vědět co vás chrání.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – Padne-li Algiz při věštění, signalizuje nutkání chránit sebe nebo druhé. Také znamená obranu vybudovaných pozic v přeneseném slova smyslu jako ochranu nabytého postavení. Věští úspěšné završení našich záměru a plánů. Do budoucna můžeme hledět s optimismem.

 

 

 

 

16) SOWILO (Slunce)

runa sowilo

K  runě má vztah:

Strom: Jalovec
Léčivá rostlina: Jmelí
Živel: vzduch


Slunce každý den vítězí nad temnotou a proto se runa Sowulo nazývá též Runou vítězství. Pro seveřany bylo Slunce božštější a vzácnější než pro nás, kteří si slunečního svitu užijeme více. V archaických představách byl jeho svit znamením přízně bohů, příslibem úspěchu. Slunce je vlídným projevem božského ohně, který hřeje, nepálí.


Dává nám naději na dosažení cíle, onoho pomyslného (pro dávné mořeplavce naprosto reálného) přístavu, vítězství nad náhodnými vlivy, se kterými se  denně musíme potýkat. Radí nám vytrvat v úsilí.Celistvost,životní síla,sluneční energie.Runa Sowulo symbolizuje  celistvost,jež je důležitá pro vaši podstatu.Představuje podnět kterým byste měli jít ,a to nikoliv opominutelných důvodů,ale ze samotného jádra vaší osobnosti.Snaha o celistvost je tím pravím úkolem pro duchovního bojovníka.Tím,kým se ve skutečnosti snažíte být ,už zcela přirozeně jste.Nezapomínejte na svou  podstatu a snažte se jí vtisknout konkrétní podobu ,budete tvůrci.Je to runa výjimečné síly,jež vám zpřístupní životní energii.Její vytažení označuje čas uzdravování na všech úrovních  až k buněčné.I když tato runa nemá převrácenou variantu ,je zde důvod k opatrnosti .Budete-li čelit náročné situaci ,měli byste být připraveni ustoupit,nebo se dokonce vzdát,zejména pokud se události  či lidé vyžadují,abyste nyní vynaložili veškerou svou energii.Mějte na paměti ,že takovýto ústup není porážkou ,je to cesta k vnitřní vyrovnanosti,ke koncentraci.Příhodný ústup je jednou z vlastností duchovního bojovníka.Runa vám radí,abyste se otevřeli a nechali proniknout  světlo i do těch částí svého života,jež byly doposud tajné,uzavřené.Splnění tohoto úkolu vyžaduje hluboké poznání ,musíme  si přiznat něco ,před čím jsme dlouho zavírali dveře.Dejte pozor ,abyste nebyli příliš namyšlení.Iv době kdy máte hodně energie ,byste měli dbát na to,aby vám vhodná příležitost  neproklouzla mezi prsty.Pečujte o tuto starost,je známkou skutečné pokory.Cvičte se v umění konat bez konání,najděte svůj pravý cíl a pak je uskuteční  bez jakékoliv  manipulativní  snahy.Přemýšlejte  nad Kristovými slovy : Sám od sebe nemohu dělat nic .Svou vlastní silou neprovádíme vůbec nic : dokonce i v lásce je Láska tím,co se skrze nás uskuteční.Tento způsob myšlení  a bytí přináší novou sílu  a umožní nám dosáhnout celistvosti ,což je nejvyšší cíl duchovního bojovníka.


Runa Sowulo tedy oslavuje zdroj světla a tepla, který byl jedním z nejdůležitějších objektů všech starověkých náboženství. Tato runa je jedna z nejpozitivnějších run vůbec. V jejím popisu stojí – ochrana, pozitivní síla, energie, osvícení, plodnost, zdraví, vítězství a sláva. Runa je však natolik mocná, že může člověka zcela zahltit.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – máme úspěch zaručen, jako by byl už předem zapsán ve hvězdách. Může do našeho života vstoupit zcela nečekaně. Cíl máme na dosah ruky.

 

 

 

 

17) TEIWAZ (Tyr)

runa teiwaz

K  runě má vztah:

Strom: Dub
Léčivá rostlina: Šalvěj
Živel: vzduch


Runa Teiwaz  náleží bohu Týrovi – jednorukému bohu válek a vítězství. Severský bůh Tyr je strážcem nestranné spravedlnosti. Jeho runa slibuje dokonale spravedlivý soud, který rozhodne vždy ve prospěch té strany, která je skutečně v právu, bez ohledu na zisk nebo ztrátu, která tím vznikne. Varuje ale před nečestným jednáním, byť by bylo jakkoli výhodné pro celek. Aby ale situace nebyla tak jednoduchá, je třeba chápat spravedlnost skutečně v božském, absolutním smyslu, nikoliv jako spravedlnost lidskou. Runa Teiwaz je proto především znamením rovnováhy principů, jak dokládá následující legenda:

Když se Ásové rozhodli spoutat vlka Fenriho, divokého a krutého tvora, který ohrožoval všechno a všechny, vzali kouzelné provazy, šli za ním a přesvědčovali jej, že pouze chtějí vyzkoušet jeho sílu a kdyby se z pout nevyprostil, rozváží jej. Fenri jim docela nevěřil a vymínil si, že jeden z nich musí mít ruku v jeho tlamě. Aby pomohl svým příbuzným, Tyr se k tomu uvolil. Jakmile vlk poznal, že jej Ásové obelstili, sevřel čelisti a ruku ukousl. Tyr tak byl potrestán za lež, kterou podpořil, ačkoli tato lest pomohla nastolit klid a pořádek v celém světě.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – je to důkaz, že jsme na správné cestě k poznání. Upřímnost a čestnost by měly být určující při jednání.Vede vás k zaslouženému vítězství.Bojovník,Bůh nebe.Toto je runa duchovního bojovníka. Bojovníka ,který zápasí vždy jen sám ze sebou . Posilování vůle činy a pevná víra,že vše co můžete učinit doopravdy,je vytrvat ve své cestě a nechat vůli Nebes protékat skrz vás,patří mezi výsostné přednosti duchovního bojovníka.V této runě je vtělena energie rozlišování ,vlastnost ostrá jako meč ,která vám umožní odseknout staré,mrtvé , nepatřičné.S runou bojovníka navíc přichází poznání , že vesmír je vždy první na tahu.Ctností této runy je trpělivost,což nás upomíná  na slova sv.Augustina,že odměnou trpělivých je trpělivost.Nyní byste měli pohlédnout do svého nitra,ponořit se ke svým základům života.Jen tak můžete doufat ,že naleznete ty nejhlubší potřeby své podstaty a objevíte své nejniternější zdroje.Vytažením této runy vás vyzývá k formování osobnosti.S touto runou se pojí slunce,mužská energie,aktivní princip.Objevuje se zde velká výzva k vítězství,zejména nad sebou samým,což ovšem předpokládá celoživotní snahu podmíněnou uvědoměním,cílevědomostí a ochotou podstoupit cestu,soucitně a v naprosté důvěře.Pokud se tato runa objeví jako odpověď na téma vztahu,znamená to,že daný vztah je příhodný a šťastný.Jde o pravý svazek.Je zde práce , kterou musíte udělat společně.Jde o runu statečnosti a obětavosti, v dávných dobách byl znakem,který bojovníci malovali na své štíty a na tělo.

 

 

 

 

18) BERKANA (Bříza)

runa berkano

K  runě má vztah:

Strom: Bříza
Léčivá rostlina: Povijnice
Živel: země


Bříza – symbol plodnosti – snadno se rozmnožuje a uchytí se i na nedostupných a nehostinných místech. Z březového proutí se odedávna vyráběly metly, košťata. Snad proto je bříza a její runa Berkana znamením očištění, čistoty, nového začátku, nových příležitostí.


Padne-li při věštění, může také často znamenat narození či očekávání dítěte. V otázkách každodenního života vypovídá o vitalitě a dobrém zdraví. A tak jako se bříza podrobí podmínkám svého růstu, ať jsou jakékoliv, tak se i člověk musí podrobit tomu, co mu život přináší. Odsud významy výchova, kázeň a přizpůsobení.


Runa je také symbolem obnovy, očištění a léčení, dále runou domova a rodiny.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – značí plodnost – fyzickou i duševní, osobní růst, prosperitu v obchodě, či osobním životě, přináší zprávu o nějaké formě nového začátku.Růst ,znovuzrození,bříza.Runa Berkana představuje druh úrodnosti, jenž podporuje růst jak v symbolické ,tak v reálné rovině.Tento růst může nastat v oblasti světských záležitostí,otázek týkající se rodiny nebo ve vztahu ,,já,,k vyššímu ,,Já,,či k  božskému principu. Berkana ,runa,která vede k rozkvětu a uzrání, je spojena s plynutím bytostí do jejich nových podob .Její působení je jemné,pronikavé a vše prostupující .Tato runa vás vyzývá ,abyste své záležitosti zvažovali pečlivě a při plném vědomí.Nejprve odstraňte překážky,potom dokončete práci.Abyste toho dosáhli,musí být vaše vůle jasná apod kontrolou ,vaše pohnutky musejí být správné. Každý temný kout by měl být vyčištěn,což musíte provést důkladně,někdy i s odbornou pomocí.Je k tomu zapotřebí umírněnosti, trpělivosti, slušnosti a šlechetnosti.Jakmile odstraníte to,co vám odporuje,a náprava bude dostatečně stabilní, potom díky vaší nezlomnosti a správnému přístupu, bude možné aby začal rozkvět.

 

 

 

 

19) EHWAZ (Kůň)

runa eh

K  runě má vztah:

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Horčinka
Živel: země


Kůň byl v minulosti nepostradatelným průvodcem člověka na dlouhých cestách a při těžké práci. Mezi člověkem a koněm se tím vytvořilo pouto důvěry a pomoci, ba až vzájemné závislosti. Aby mohl kůň člověku dobře pomáhat, musel se ten o něj dobře starat. Runa Ehwaz pak vypovídá nejen o možném přátelství, ale i o potřebě vzájemné důvěry a oddanosti.


V obchodních a pracovních otázkách může slibovat novou příležitost, možnou změnu, v duchovní sféře počátek cesty za poznáním.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – vztah k blízké osobě stojí pod šťastnou hvězdou. Jestliže budeme vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se nám stejnou měrou vrátí.


Runa dále signalizuje pohyb, ať už v rovině materiální nebo duchovní. Vytažení této runy potvrzuje bez jakýchkoliv pochybností významy run vytažených před ní a znamená zprávu ze světa bohů. Ehwaz je runou uskutečnění a pohybu.Uskutečněním fyzických změn, změn místa k životu,nových přístupů či nového života.Znamená také pohyb ve smyslu zdokonalení či zlepšení jakékoliv situace . S touto runou je spojeno vědomí stupňujícího se rozvoje a stabilního pokroku,jež je doprovázeno obrazem pomalého růstu skrze mnohé proměny a změny.To platí pro růst v obchodní oblasti i rozvoj nějaké myšlenky.Vztahy budou zřejmě muset projít změnami,má-li být podpořen růst a život.Když si vytáhneme runu pohybu,potřebujete morální úsilí a nezdolnost.Řekněme to takto: pokud zušlechťuji svou povahu , vše ostatní přijde samo.Symbolem této runy je kůň, znak potom zobrazuje neoddělitelné spojení mezi koněm a jezdcem.Předměty z doby bronzové znázorňují koně , který táhne slunce přes oblohu. Ehwaz k tomu říká ,že jste již došli dost daleko, abyste se ve svém postavení cítili bezpečně.Nyní je však čas postoupit dál a čelit nejisté budoucnosti . být připraveni sdílet štěstí, jež k vám přichází. Toto sdílení je důležité,neboť je spojeno se schopností slunce podporovat život a osvítit všechny věci v dosahu.

 

 

 

 

20) MANNAZ (Člověk)

runa mannaz

K  runě má vztah:

Strom: Cesmína
Léčivá rostlina: Mařinka
Živel: vzduch


Tato runa ukazuje nejen jednotlivého člověka se všemi jeho přednostmi i nedostatky, ale hlavně lidské společenství. V severských podmínkách není život ve větší společnost lidí něčím dobrovolným, ale životní nutnost. Samotný člověk není schopen během poměrně krátkého teplého období zajistit si vše potřebné k přežití dlouhé zimy. Společnost si proto musí vytvořit strukturu a rozdělit práci.

Toto rozdělení podle mýtů provedl bůh Heimdall v přestrojení za muže jménem Rig. Runa Mannaz nám radí nalézt si odpovídající „místo na slunci“, zapadnout do většího celku, přemýšlet, čím bychom mohli být užiteční. Varuje před izolací, která by mohla vést k vyčerpání.


Runa je tedy vyjádřením zdánlivého paradoxu, kdy každý člověk je součástí lidstva, ale přitom utváří svůj vlastní osud. Symbol naznačuje schopnost jednotlivců pracovat společně pro dosažení blaha celku a také nás povzbuzuje, že v nouzi nám druzí pomohou. Runa je charakteristická pro ty, kteří rádi pečují o jiné.Výchozím bodem je ,,JÁ,, Jeho podstatou  je voda.Účinnými pomocníky  jsou nyní jasnost a ochota ke změně.Na prvním místě je  správný vztah k vlastnímu ,,JÁ,,neboť z něho vyvěrají všechny opravdové vztahy s druhými a s božským principem.Zůstaňte skromní-tak zní rada orákula.Bez ohledu na to,jak skvělé jsou vaše kvality,buďte přizpůsobiví, věrní a pokorní,neboť jen tehdy bude mít váš život ten správný směr.Žijte v tomto světě, ale nenechte se jim příliš ovlivňovat.Nebuďte ale uzavření či úzkoprsí, nesuďte, raději zůstaňte vnímavý k podnětům,které k vám proudí z božského principu ve vás i mimo vás.Snažte se žít všední život ,nevšedním způsobem.Vždy pamatujte na to, co přichází a odchází, a soustřeďte se na to , co přetrvává.Nic menšího se od vás nyní neočekává.Toto je čas velkého růstu a nápravy,jež musí nutně předcházet dalšímu vývoji.Dříve než vysejete obilí, je třeba zorat pole, dříve než vykvete květ,je třeba vyplít zahradu a dříve než bude ,,JÁ,,moci objevit svůj pravý hlas,musí poznat ticho.Teď není čas hledat uznání či zkoumat následky.Namísto toho se spokojte s vykonáváním úkolu pro úkol samý.V tom spočívá tajemství prožívání pravé přítomnosti.Podíváte-li se na runu mannaz a rozdělíte ji vertikálně na dvě poloviny,uvidíte runu radosti a její zrcadlový obraz.Je to jemné varování před bezstarostností.Vyšší,,JÁ,,musí vyvažovat sobecké ,,JÁ,,Ničeho přes míru,tak zněl druhý výrok napsaný nad branou delfského chrámu.Ten první byl poznej sebe sama.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – nacházíme se ve svém skutečném středu: naše činy jsou v souladu s našimi myšlenkami.


Runa obecně signalizuje velmi široké spektrum významů. Může to být člověk nebo lidstvo. Vztah tazatele k jiným lidem nebo vztah jiných lidí k tazateli. Přátelé nebo nepřátelé. Runa je považována za pozitivní, tudíž její poselství, jakkoliv se může zdát nejasné, bývá většinou kladné.

 

 

 

 

21) LAGUZ (Voda)

runa laguz

K runě má vztah:

Strom: Vrba
Léčivá rostlina:  Pórek
Živel: voda


Vodu chápeme jako symbol neustálé změny, nejistoty, nebezpečí. V tomto smyslu také můžeme chápat výskyt této runy ve věštbě – varuje před nebezpečím, proměnlivostí podmínek. Ale hlubina, zejména mořská, je pro nás dosud něčím neznámým a chápeme ji jako symbol tajemných skutečností, domov neznámých bytostí, místa, kde jsou ukryty poklady.


Laguz předvídá též tajemství, které nám bude vyjeveno, poklad, který objevíme, neznámo, které nás pohltí a změní. Voda je také zprostředkovatelem cest a runa v tomto významu nám nabízí cestu, jejíž výsledek je ovšem nejistý. To platí zejména u finančních záležitostí.Plynutí,voda, to co nás vede.Projevují se zde neviditelné síly- síly,jež podporují, tvarují ,spojují.Symboly této runy jsou voda,přizpůsobivost,odliv a plynutí emocí ,životních událostí a vztahů. Laguz vás vybízí,abyste se ponořili do prožívání života,bez nutnosti hodnotit či porozumět dění.Mluví o uspokojování citových potřeb,o uvědomění si intuitivní či lunární strany vaší povahy.Neboť zatímco slunce usiluje o rozlišování,měsíc nás táhne směrem ke sjednocení a splynutí. Laguz často značí čas očisty vedoucí k přehodnocování , přeorganizování, přeorientování. Laguz runa hlubokých vědomostí, vás může vyzvat ke studiu duchovních záležitostí za účelem přípravy na proměnu vlastního,,JÁ,,Úspěch teď spočívá v navázání spojením s vaším intuitivním poznání a ve sladění vlastních rytmů. Laguz jakožto runa přímého spojení,,JÁ,,s vyšším,,JÁ,, označuje to , co alchymisté nazývali konjunkce či posvátný sňatek.


Runa má ovšem i svůj pozitivní význam – je to runa umělců, zejména malířů, herců a spisovatelů.


Pokud si runu vytáhneme v řádné pozici – ukazuje nám, že máme kreativní, tvořivé, umělecké schopnosti. Přišla chvíle začít čelit svým problémům.

 

 

 

 

22) INGUZ (Freyr)

runa inguz

K  runě má vztah:

Strom: Jabloň
Léčivá rostlina: Hořec
Živel: země/oheň


Inguz se vyslovuje se jako české nosové N. Její název (Ing) odpovídá jednomu z Freyových jmen. Vyjadřuje mužskou plodnost. Je to protiklad k runě Pertho.
Prameny dále zmiňují ochranu domova a příjemné posezení u krbu. Padne-li Inguz při věštění, signalizuje dokončení rozdělané věci. Může to být např. porod, orgasmus i duchovní osvícení, ale sexuální význam převažuje. Symbol označuje zakončení velkého díla a čas na vychutnání úspěchu.


Runa nám slibuje klid a jistotu odměny za vykonanou práci. Je dobrým znamením, chceme-li započít se stavbou, ať už reálnou nebo duchovní a dává nám k ní pevné základy. Je to znak neprojevené, skryté plodivé energie a jako takový může značit i nápad.Plodnost ,Nové začátky.Tato runa  je spřízněna s měsícem,intuitivní částí vaší povahy,jejíž potřebou je harmonizovat a urovnávat oblast osobních vztahů. Inguz ztělesňuje univerzální potřebu sdílení, touhou být žádaný,pátrání po společném. Inguz vyzývá k vykročení do nových začátků.Vytažení  této runy může značit čas radostného vysvobození,nového života, nové cesty.Když obdržíte tuto mocnou runu, znamená to, že máte sílu k dokončení věcí ,k uskutečnění rozhodnutí, z něhož se odvine nový počátek.Dokončení je zde rozhodně rozhodující.Možná právě doděláváte nějaký projekt,pokud ano učiňte z toho svou prioritu.Možná si pročistíte či úplně rozptýlíte problematický stav mysli.Podoba této runy naznačuje, že chcete-li dosáhnout osvobození, je třeba zúrodnit půdu.Všechno se mění a my nemůžeme trvale žít mezi mezi překážkami .Inguz ztělesňuje varování před uzavřeným zakukleným stavem.Jakmile vyřešíte a odstraníte  staré, zažijete osvobození od napětí a nejistoty.Možná bude třeba, abyste se osvobodili od rutiny,zvyku , vztahu z hlubokého kulturního či behaviorálního vzorce,činnosti,která byla  poměrně typická pro to,, JÁ,,jež nyní necháváte za sebou.Čas zrození je vždy kritický.Pohyb může znamenat nebezpečí, příhodný pohyb však vede z nebezpečí ven.Vyjděte nyní ke svému novému zrození. Inguz vám radí , abyste se připravili.Pokud jste vyrovnaní, zakotvení,osvobozujete se od všech nechtěných vlivů a hledáte vhodné duševní rozpoložení,potom jste skutečně připraveni na to , abyste se otevřeli vůli Nebes a s chladnou jistotou očekávali své vysvobození.


Pokud se ve výkladu setkáme s runou Inguz, měli bychom ji chápat jako výzvu k vnitřnímu klidu, trpělivosti a uvědomění. Označuje též dobu nejvhodnější k plánování. Samota může být v tomto okamžiku velmi přínosná, ale nesmí se zvrhnout v únik ze života nebo izolaci. Měli bychom být neustále otevřeni všemu novému, co v nás a kolem nás vyrůstá. Vědomé naslouchání vnitřnímu hlasu přináší nové poznatky a pohledy, pokud si je ovšem připustíme a přijmeme je.


Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – je to výzva k vnitřnímu klidu a trpělivosti.

 

 

 

 

23) DAGAZ (Den)

runa dagaz

K  runě má vztah:

Strom: Smrk
Léčivá rostlina: Měsíček
Živel: oheň/vzduch


Den je obvykle obdobím činnosti a tato runa nám slibuje, že činnost bude smysluplná a přinese nám uspokojení. Předpovídá radostný život naplněný neustálými změnami, které nám pomohou ubránit se nudě a špatné náladě.


Je to také runa polarity, tak jako je setkáním polarit okamžik úsvitu, značící často velmi náhlé změny či překvapující novinky. Vše je v pohybu a na zoufání nezbývá čas. Musíme si ale správně rozvrhnout síly, abychom vše, co den přinese, unesli a zvládli. Runa má vztah k letnímu slunovratu.Průlom,proměna,den.Vytažením runy dagaz často značí zásadní posun či zlom v procesu přetváření vlastní osobnosti , naprostou změnu přístupu,obrat o sto osmdesát stupňů.Pro některé lidi je tento přerod natolik prudký, že přestanou žít běžný život běžným způsobem.Výsledek je jistý,neboť načasování je správné. Z hlediska současného postavení však není předvídatelný.V každém životě nadejde alespoň jedna chvíle ,která,pokud jí člověk rozpozná a chopí se příležitosti, navždy změní směr života.Přistupujte proto k věci s naprostou důvěrou,i kdyby vás ona chvíle vyzvala, abyste skočili nazí do prázdna.Tato runa ve vás odhalí povahu duchovního bojovníka.Pokud za runou Dagaz následuje prázdná runa,může být proměna natolik závažná,jakoby předznamenávala smrt ,onen úspěšný závěr vaší cesty.Tato runa často přináší období úspěchu a prosperity.Tma je za vámi, nadešlo světlo.Připomíná vám ale zároveň, abyste  příliš nepropadali myšlenkám na budoucnost a abyste se v nové situaci nechovali lehkomyslně.V čase proměny obvykle musíme vykonat poměrně těžkou práci.Pusťte se do ní s úsměvem na rtech.


Ráno odkrývá věci ukryté v noci, runa tedy také zvedá roušku tajemství, které nám zatím zůstávalo skryto.


Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – přináší naději na uskutečnění naších nejtajnějších cílů, přání a ideálů. Je čas plánovat či konat.

 

 

 

 

24) OTHALA (Majetek)

runa othala

K  runě má vztah:

Strom: Hloh
Léčivá rostlina: Zlatobýl
Živel: země


Ten, kdo vlastní půdu zděděnou po předcích, je svobodný člověk. Má místo, ze kterého může volně odcházet a znovu se do něj vracet, místo, na kterém se může bránit tlaku okolních událostí. Zároveň je ale zranitelnější, protože toto místo nelze přemístit jako jiný majetek a je třeba je dobře obdělávat a bránit.


Runa Othala představuje naše sepjetí s domovem, radí nám jej udržovat, abychom jej mohli předat dál svým potomkům. Předpovídá domácí pohodu a možnost v klidu užívat výsledků své práce.Odloučení,ústup,dědictví.Cesty se nyní rozcházejí.Je třeba svléci starou kůži , rozvázat vyprahlé vztahy.Jde o runu zásadní rozluky a její obdržení je výzva ke skoncování s minulostí.Přiměřeným jednáním je nyní poddajnost a dost možná i ústup- vědět,kdy a jak ustoupit, a mít na to dost pevnou vůli.Protože Othila  je runou zisku a prospěchu, je s ní spojen reálný majetek.Výhody,  které obdržíte, tedy dědictví, však mohou pocházet jen z toho ,čeho se musíte jen vzdát.Vzdát se něčeho, co je určitou stránkou vašeho chování či kulturního dědictví , bývá ovšem dost náročné.Tehdy se musíte pozorně podívat, na to co jste doposud nazývali svým dědickým právem.Odloučení,po němž toužíte, vám umožní stát se více tím, kým doopravdy jste- ať už jde o přístup k vašemu místu ve společnosti, k práci, kterou děláte, či dokonce k víře v lidskou přirozenost.


Opačným významem symbolu je ulpívání, závislost či neschopnost rozhodnout se pro nové. Člověk tak často bývá otrokem svých názorů, povinností a dalších daností života, nejsa schopen vidět podstatu svého vězení.


Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – věští materiální blahobyt nebo nabytí pozemkového vlastnictví. Slibuje bezpečí a ochranu.

 

 

 

 

25) YR (prázdná runa)

runa

K  runě má vztah:

Strom: Tis
Léčivá rostlina: Mandragora
Živel: všechny


Není jisté, zda poslední „prázdná runa“, pojmenovaná (YR, Wyrd) – Osud – je produktem moderního náhledu na věštění nebo ji staří seveřané skutečně používali. Jakýmsi způsobem se ale už vžila a proto ji do naší věštby zařazujeme i my.


Symbolizuje osud, který nemáme a nepotřebujeme znát. Pokud bychom jej znali, mohli bychom se pokoušet jej změnit, což by mohlo narušit celý řád vesmíru.Nepoznatelné,Božský princip ,Odin. Prázdnota je konec, prázdnota je začátek.Toto je runa naprosté důvěry,měli byste jí vnímat jako vzrušující svědectví nejužšího kontaktu s vaším skutečným určením,které čas od času povstává jako fénix z popela, jejž nazýváme osudem.Vzhled této runy ,může ohlašovat smrt.Smrt je však obvykle symbolická, a lze ji vztáhnout k jakékoliv  části vašeho života, jak jej nyní žijete.Vzdávání se vlivu je pro duchovního bojovníka zásadní výzvou.Nepoznatelné vás nyní upozorňuje  na svou přítomnost  ve vašem životě.V této prázdnotě jsou obsaženy všechny možnosti.Zároveň plná i prázdná obsahuje tato runa jednotu bytí, všechno,co je třeba uskutečnit.Vytažení prázdné runy,může vynést na povrch  vaše nejhlubší obavy:Zklamu?Budu opuštěn?Případně zmizí tohle všechno?A přece jsou naše nejvyšší dobro,naše nejlepší možnosti a všechny naše plodné sny součástí této prázdnoty.Tato runa vyžaduje ochotu a souhlas, neboť jak jinak byste chtěli provádět kontrolu nad něčím,co ještě nemá podobu.Prázdná runa obvykle nežádá o nic menší projev odvahy než skočit nahý do prázdna.Jejím vytažením je opravdová zkouška víry.Nepoznatelné představuje cestu karmy- celku vašich činů a jejich následků,tj ponaučení,jež máte v tomto životě k dispozici.A přesto nás tato runa učí,že se dluhy staré karmy mění a vyvíjejí se tím, jak se měníme a vyvíjíme my.Nic není předurčeno: to co nám dává znamení, je tvořivá síla neznámého.Vždy když vytáhnete prázdnou runu,vzmužte se:mějte na paměti, že změna vlastní osobnosti je ve vašem životě na dobré cestě.


Jako další význam runy lze brát tápání, kdy staré už není a nové ještě není. Osud není určen, což neznačí doporučení klidu a čekání, ale naopak zapřažení všech osobních sil. Jen vlastní vůlí si člověk vymůže dobrý osud.


Pokud si runu vytáhnete v řádné pozici – půjde pravděpodobně o zdárný průběh a plnění našich předsevzetí či plánů.